Wat is het Vlaams ABVV?

Het Vlaams ABVV is de Vlaamse vleugel van de socialistische vakbond ABVV. Samen met de zes beroepscentrales en zes Vlaamse ABVV-gewesten vertegenwoordigen we meer dan 730.000 aangesloten leden in Vlaanderen: werknemers, werkzoekenden, jongeren en gepensioneerden. 

demonstratie

We vertegenwoordigen hen in Vlaamse overlegstructuren, zoals de SERV, waar we onderhandelen met werkgeversorganisaties en advies geven aan de overheid over Vlaamse beleidsthema's zoals werk, onderwijs, klimaat, zorg, wonen, mobiliteit, begroting, diversiteit en cultuur.

Sociaal overleg

De ABVV-militanten en -delegees nemen meer dan 16.000 verkozen mandaten op in het sociaal overleg op bedrijfsniveau in België. Via syndicale vorming en ondersteuning versterken we onze delegees in de bedrijven. Met een brede interprofessionele dienstverlening ondersteunen we werknemers en werklozen in hun loopbaan en op de arbeidsmarkt. Daarnaast zetten we ook in op breder bewegingswerk naar specifieke doelgroepen zoals jongeren, werklozen en senioren.

Deel deze pagina: