Milieu

Het milieuteam van het Vlaams ABVV ondersteunt militanten, secretarissen en andere medewerkers van het ABVV rond het brede onderwerp van milieu en klimaat.

Milieu-ondersteuning, hoe kunnen we jou helpen?

Het milieuteam van het Vlaams ABVV ondersteunt militanten, secretarissen en andere medewerkers van het ABVV rond het brede onderwerp van milieu en klimaat. Wil je weten over welke thema’s je ondersteuning kan krijgen, kijk dan hier 

De ondersteuning kan vele vormen aannemen, enkele voorbeelden:

  • Antwoorden op specifieke vragen over milieu
  • Analyse van milieurapporten of vergunningen
  • Hulp bij de voorbereiding van agendapunten over milieu voor bespreking op het CPBW
  • Bijstand bij de vergadering van het CPBW
  • Ondersteuning bij het opmaken van een syndicaal plan van aanpak rond een milieuthema

Werkwijze

Het milieuteam werkt volledig op maat van jouw vraag. Zo kan het gebeuren dat een vraag over een nieuwe Europese richtlijn rond luchtkwaliteit uiteindelijk leidt tot een vormingsdag over milieu voor de volledige syndicale ploeg. Vaak zullen we je wel enkele voorstellen doen over mogelijke volgende stappen, maar wat je doet, dat is in handen van jou en je secretaris. 

Naast ondersteuning op maat biedt het milieuteam ook deze diensten aan:

Publicaties en informatie

Het milieuteam beschikt over een ruim aanbod aan handleidingen en brochures die jou kunnen helpen om syndicaal aan de slag te gaan rond milieu. Onze publicaties geven jou meer informatie over de rechten en bevoegdheden die de verschillende overlegorganen hebben op milieuvlak en geven jou ook tips hoe je daar zelf mee aan de slag kan. Het volledige aanbod aan milieupublicaties kan je hier terugvinden.
Het milieuteam publiceert ook regelmatig informatieve artikels in De Nieuwe Werker of op de website klimaatkameraad.be

Vorming

Het milieuteam werkt regelmatig samen met de vormingsdiensten van gewesten en centrales om thematische vormingen rond milieu te organiseren. Daarnaast organiseren we zelf ook regelmatig webinars of studiedagen rond onze thema’s, wil je hiervan op de hoogte gehouden worden: stuur ons een mail.

Projecten

Het milieuteam neemt regelmatig deel aan Europese projecten, meer informatie over de projecten vind je hieronder.

Deel deze pagina: