Congressen en standpunten

Het Congres is het hoogste gezagsorgaan binnen het Vlaams ABVV. Het evalueert de voorbije werking van het Vlaams ABVV en stippelt de te volgen beleidslijnen voor de nabije toekomst uit.

 Het Congres bestaat uit afgevaardigden van de Vlaamse takken van de ABVV-centrales en uit vertegenwoordigers van de Vlaamse ABVV gewesten: fifty-fifty. Ook het Comité en het Bureau zijn op dezelfde wijze samengesteld.

Deel deze pagina: