Geschiedenis van het ABVV

De ontstaansgeschiedenis van het ABVV, de gewesten en de drie intergewestelijken in 40 regels. Korter kan niet.

De werkdag en werkweek is lang, het werk zwaar, ongezond en gevaarlijk. Kindergeld, pensioen, ziekteverzekering, … bestaan niet. En wie niets bezit, heeft geen stemrecht. Protest wordt hardhandig de kop ingedrukt. Arbeiders mogen zich niet verenigen, aldus de wet. ‘Het leven was eenvoudig’: we schrijven 19de eeuw. Maar arbeiders organiseren via de Hulpkassen onderlinge steun voor werklozen, zieken en slachtoffers van arbeidsongevallen.

Een nieuwe beweging ontkiemt: het socialisme. Onder het motto ‘samen sterk’ organiseren de arbeiders zich syndicaal, per werkplaats, beroep, sector. Geleidelijk aan vormen zich aan het einde van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw bonden per beroepsgroep: de sigarenmakers, of de broederlijke wevers,... Elk op zich, van een overkoepeling was nog geen sprake.

ABVV

Het ABVV: ontstaan van een koepel

De nieuwe maatschappelijke beweging krijgt politiek en syndicaal vorm.

Enkele mijlpalen:

  • 1885: oprichting van de Belgische Werkliedenpartij (BWP), voorganger van de huidige SP.A en PS
  • 1898: oprichting van Syndicale Commissie, in de schoot van de BWP
  • 1937: de Syndicale Commissie, koepel van socialistische beroepscentrales, wordt onafhankelijk van de BWP en heet voortaan Belgsich Vakverbond: BVV
  • 1945: een aantal onafhankelijk werkende linkse vakbonden verenigen zich in een brede, interprofessionele eenheidsvakbond: het Algemeen Belgisch Vakverbond of ABVV, een federatie van vakcentrales. Maar ook een koepel met interprofessionele taken: overleg op federaal niveau met patroons en regering, intersectorale actie en dienstverlening zoals de werkloosheidskassen.
ABVV

Het ontstaan van de ABVV-gewesten

Bij de uitbetaling van sociale uitkeringen speelde de arbeidersbeweging een sleutelrol: ziekenfondsen zorgden voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, vakbonden namen werkloosheidsuitkeringen voor hun rekening.

Daarvoor was een netwerk van werkloosheidsdiensten noodzakelijk. Zo ontstonden de ABVV-gewesten.

Gaandeweg kregen ze er ruimere, interprofessionele vakbondstaken bij zoals juridische bijstand aan leden, vorming, begeleiding naar werk, …

De Vlaamse, Waalse en Brusselse Intergewestelijke

Sinds 1960 werd het unitaire België verbouwd tot een staat met een Vlaams, een Waals en een tweetalig Hoofdstedelijk gewest.

Elk gewest regelt - meer en meer - een aantal zaken zelf. Syndicaal belangrijke thema’s werden door de staatshervorming een gewest- of gemeenschapsmaterie: streekeconomie en tewerkstelling, onderwijs en beroepsopleiding, openbare werken, milieubeleid, enz.

Deel deze pagina: