Langdurig ziek?

Ben je getroffen door ziekte? Je komt terecht in een complexe regelgeving. En het is niet altijd duidelijk wat je (nog) kan doen en hoe je dat moet aanpakken. 

Via het ABVV krijg je beter zicht op je situatie.

Wie ziek thuis zit, heeft heel veel vragen:

  • Mag mijn werkgever mij een ‘medisch’ ontslag geven?
  • Wat als de mutualiteit mij niet meer erkent als arbeidsongeschikt?
  • En wat mag ik verwachten van de terug-naar-werk-coördinator bij de mutualiteit?
  • Heb ik recht op aangepast werk of deeltijds werk?
  • Mag ik een opleiding volgen?

Arbeidsongeschiktheid zorgt voor onzekerheid. Bij het ABVV geven we je informatie over je statuut. We hebben speciaal ontwikkelde tools om de complexe regelgeving toe te passen op je persoonlijke situatie. Wij zijn op de hoogte van de mogelijke re-integratiemaatregelen, kennen de rol van de verschillende actoren die je re-integratie opvolgen.

Wil je je opties voor werkhervatting verkennen? Dan kan je zeker bij loopbaanbegeleiding terecht. Door onze kennis van re-integratiemaatregelen en arbeidsmarkt, én stil te staan bij wie je bent, wat je (nog) kan en wat je wil gaan we met jou op zoek naar jouw mogelijke loopbaanopties.  We werken oplossingsgericht op jouw maat. We bekijken welke acties passend zijn voor jou en ondersteunen je in de uitvoering ervan.

Informeer je via onze webinar

Tijdens het gratis webinar ‘Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid?’ helpen we je om de regelgeving te begrijpen en vooruit te kijken naar de toekomst. Elke 3 maanden is er een sessie mét live-chat met onze loopbaanexperten. 

Kan je niet live kijken? Na inschrijving krijg je de heruitzending automatisch toegestuurd. 

Persoonlijk advies?

  • Voel je je onzeker over je werkhervatting? Is je job fysiek of qua stress niet meer haalbaar en moet je je heroriënteren? Twijfel je of je terug wil keren naar je oude werkgever?  Dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou. Tijdens minimaal 4 uur persoonlijke begeleiding  zoeken we samen uit wat je loopbaanopties zijn.
  • Of vraag een gratis adviesgesprek met onze loopbaanconsulenten. Zij maken je wegwijs in re-integratiemaatregelen en je loopbaanmogelijkheden na arbeidsongeschiktheid.

Ook andere ABVV-medewerkers staan klaar bij vragen over je contract, (medisch) ontslag, recht op aangepast werk,  … (juridische dienst, beroepscentrales, …). We verwijzen altijd naar hen door als dat nodig is.

Stel je vraag via onderstaande contactbon en wij nemen contact op met jou.

Contactformulier

De gegevens worden verwerkt en bewaard in gegevensbanken (Loopbaantool) die eigendom zijn van het Vlaams ABVV, Hoogstraat 42 te 1000 Brussel. De ingevulde gegevens worden doorgegeven aan VDAB voor rapporteringsdoeleinden ( uitvoering van een overeenkomst die wij met VDAB hebben). Deze gegevens worden verwerkt en bewaard in gegevensbanken (AMI/CVS) die eigendom zijn van de VDAB, Keizerslaan 11 te 1000 Brussel. Conform de Algemene Verordening 2016/679 van het Europees Parlement heb je het recht deze persoonsgegevens te raadplegen, (gedeeltelijk) te wissen, te laten corrigeren, te laten overdragen. Je hebt ook recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking. Verdere uitleg kun je krijgen bij de loopbaanconsulent of je kan je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als je meer wenst te weten over ons PrivacybeleidPrivacypolicy | Vlaams ABVV