Vorming voor actieve leden

Wie vandaag syndicaal actief is, moet bijblijven of raakt morgen als militant in de knoei. Dat willen we kost wat kost vermijden, door vorming. In 2022-2023 focussen we ons op de basisvorming van onze militanten.

Wij willen militanten zo vormen dat ze slagvaardige afgevaardigden kunnen worden én blijven.
Vorming is echter niet beperkt tot weten en kunnen. Met onze syndicale werking, dienstverlening en acties, geven we voortdurend vorm aan de waarden waar het ABVV als beweging voor opkomt: democratie, solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid.
Vaardigheden, inzichten en houdingen bijbrengen gebaseerd op onze waarden: het zijn de doelen waarop we met onze vorming willen scoren.

Vormingsprogramma

Actieve leden kunnen vorming volgen in hun centrale of bij Vorming & Actie vzw, de interprofessionele vormingsinstelling verbonden met het ABVV.

Vorming & Actie biedt een vormingsaanbod in 14 afdelingen. Het aanbod loopt van september tot juni en omvat programma’s op twee niveaus :

  • een basisniveau : een algemene inleiding over de maatschappij en het syndicaal actief zijn
  • een voortgezet niveau : een ruim gamma van modules met zowel brede maatschappelijke thema’s als onderwerpen over de ondernemingswerking: veiligheid, gezondheid, milieu, personeelsbeleid, economische en financiële informatie, sociale zekerheid, werkgelegenheid, de Europese Unie, diversiteit, communicatie, milieu,...

Deel deze pagina: