Septemberverklaring: gedraagt Vlaamse regering zich als grootbank?

25 september 2023  - Persbericht  - Groeipakket
Image
Septemberverklaring

Hoewel de Vlaamse regering in 2024 naar schatting 400 miljoen extra zal krijgen als federale dotatie voor het Vlaamse groeipakket, zal dat geld niet doorstromen naar de gezinnen. Dat is voor ABVV de voornaamste vaststelling na de septemberverklaring. De Vlaamse regering gedraagt zich daarmee hetzelfde als onze banken: meer geld binnenkrijgen door inflatie, en doen alsof het echt onmogelijk is dat gewoon door te storten. Ook inhoudelijk heeft het Vlaams ABVV bedenkingen. Zo grijpt de Vlaamse regering in op materie uit het sociaal overleg en zijn flexijobs geen antwoord op het eigen falen.

Groeipakket

In de septemberverklaring van de Vlaamse regering wordt geld vrijgemaakt én bespaard voor verschillende maatregelen. De bedragen zijn deels bekend, de grootorde niet altijd. Daarover blijft de septemberverklaring vaag. Eén ding is duidelijk: het groeipakket zal ook in 2024 de inflatie niet volgen. Dat betekent in de feiten dat gezinnen minder kinderkosten met het groeipakket zullen kunnen dekken. Een verarming.

Nochtans is dat geld er Vlaams wel degelijk. Na de hervorming van het federale kindergeld naar het Vlaamse niveau is afgesproken dat federaal de bedragen doorstort en daarbij de inflatie blijft volgen. Vlaanderen krijgt ook nu nog dat extra geld. Voor 2024 zou het volgens berekeningen gaan om 400 miljoen euro extra.

Ingrepen in akkoorden en sociaal overleg

Verder stelt het Vlaams ABVV vast dat de regering ingrijpt op materie van sociaal overleg en op reeds afgesloten akkoorden, of hiermee geen rekening houdt. De besparingen op rsz-kortingen voor ouderen en kortgeschoolden, maar ook de verhoogde kilometerheffing voor vrachtwagens en de voorrang voor werkenden in de kinderopvang zijn daarvan een voorbeeld. We roepen op om deze maatregelen te toetsen aan de met de sociale partners gemaakte afspraken en om verder overleg te voorzien over de impact van deze maatregelen.

Flexijobs

Tot slot betreurt het Vlaams ABVV de vraag van de Vlaamse regering aan de federale regering om het systeem van de flexijobs uit te breiden naar de sectoren onderwijs, openbaar vervoer en kinderopvang. Dit zijn stuk voor stuk sectoren waar de problemen zich grotendeels opstapelen als gevolg van eigen Vlaams beleid. In antwoord hierop grijpen naar precaire statuten zoals flexijobs is absoluut niet de oplossing.

Gerelateerde nieuwsberichten

groeipakket sint
8% minder Sint!? – actie groeipakket Vlaams ABVV
05 december 2023
Lees meer
humaan activeringsbeleid
Uniek onderzoek bij langdurig werkzoekenden: ‘Laat ons vooral niet met rust’
29 november 2023
Lees meer
Septemberverklaring
Septemberverklaring: gedraagt Vlaamse regering zich als grootbank?
26 september 2023
Lees meer