Humaan activeringsbeleid: een terugblik

13 maart 2024  - Actualiteit  - Werkloosheid
Image
Trefdag humaan activeringsbeleid

Eind 2022 startten we een bevraging van langdurig werklozen. Bij de lancering van deze enquête bevonden zich meer dan 91.000 langdurig werkzoekenden in Vlaanderen. 

Ondanks het heersende beeld van arbeidsmarktkrapte, onthult ons rapport een diepgaander probleem: een aanzienlijke mismatch tussen de vaardigheden van werkzoekenden en de beschikbare vacatures. 

Het rapport kwam tot stand omwille van alarmerende signalen over de ineffectieve VDAB-activeringsaanpak, waar werkzoekenden vaak nodeloze trajecten en verplichtingen ervaren. Onze grootschalige bevraging, gedocumenteerd in dit rapport, geeft de langdurig werkzoekenden een stem en biedt inzichten in hun ervaringen en ideeën voor een succesvollere begeleiding.

Na een intensief jaartraject werd op 30 november tijdens een succesvolle trefdag het rapport ‘Naar een humaan activeringsbeleid’ onthuld. Tijdens dit event kwamen langdurig werklozen aan het woord en deelden ze hun persoonlijke ervaringen in hun zoektocht naar werk, met speciale aandacht voor de begeleiding van VDAB. Uit hun getuigenissen blijkt dat ze vooral gehoord willen worden. Ook mensen uit het werkveld; begeleiders, coaches,… en experten namen het woord en vertelden hoe het hen wel lukt om mensen aan werk te helpen. 

10 handige antwoorden tegen domme commentaar op je werkloosheid

Opmerkingen over werkloosheid. Je hoort ze op straat, leest ze in de krant, ziet ze op sociale media. Ze komen van mensen die je niet kent, maar ook van vrienden en soms zelfs familie. Vaak zijn ze niet vriendelijk. Sympathiek is dat niet. Maar nog vaker gebeuren ze zonder kennis van zaken. 

Daarom publiceerden we het boekje ‘10 handige antwoorden tegen domme commentaar op je werkloosheid’. Omdat veel van de ideeën over werkloosheid gewoon niet juist zijn. Of omdat veel mensen die commentaar niet zouden geven, als ze erover nadenken. Dit boekje is voor jou en iedereen die te maken krijgt met domme commentaar op werkloosheid. We vertellen waarom het niet juist is en wat je kan zeggen als reactie. Zo verminderen we samen de foute opmerkingen. Voor jou, maar ook voor anderen. 

Force, sterk in weerwerk

Daarnaast werd ook Force, voorheen Werklozenwerking van het Vlaams ABVV, voorgesteld aan het breed publiek. Maar waar staat Force nu voor:

Force:

  • Je bent werkloos, je vindt zeer moeilijk een vaste job. Je ben kortgeschoold, je bent nieuwkomer, je bent alleenstaande ouder, je hebt een beperking. … Force is er voor iedereen die het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt.
  • Organiseert vormingen en infosessies. Je kan bij ons langskomen en je kan online vormingen volgen.
  • Luistert naar jouw stem in groepsgesprekken en bevragingen.
  • Komt op voor jouw belangen. Samen organiseren we trefdagen, acties en gaan we in gesprek met beleidsmakers.
  • Werkt samen met diverse middenveldorganisaties om de stem van wie het moeilijk heeft harder te laten klinken.
  • Force, sterk in weerwerk is een initiatief van Vorming en Actie.

Meer info op vlaamsabvv.be/force

 

Lees de publicaties online

Gerelateerde nieuwsberichten

Trefdag humaan activeringsbeleid
Humaan activeringsbeleid: een terugblik
18 januari 2024
Lees meer
humaan activeringsbeleid
Uniek onderzoek bij langdurig werkzoekenden: ‘Laat ons vooral niet met rust’
29 november 2023
Lees meer
Interim levenslang
Interim levenslang?
02 november 2023
Lees meer