Congres 2022: Linksaf en dan rechtdoor

Linksaf en dan rechtdoor! Dat is het motto van het congres op 6 mei 2022 en de koers die we varen de komende vier jaar.

Hoofdstuk 4: Bewegingswerk ABVV in Vlaanderen

Als vakbond willen we veranderingen teweeg brengen. Positieve verandering voor alle werknemers en voor iedereen die pech heeft werkloos te zijn. We doen dat op de werkvloer, in de bedrijven, op straat door actie te voeren, in onze dienstverlening, aan onze loketten, in onze vormingen en aan de onderhandelingstafel van het sociaal overleg.

Maar we kunnen en willen meer doen. In een veranderende wereld, die ons niet altijd even gunstig gezind is en waarin de machtsverhoudingen vaak niet in ons voordeel uitdraaien, hebben we een zo breed mogelijke steun en betrokkenheid nodig van iedereen in de samenleving. De uitdaging voor de toekomst is dus om onze strijd nog beter en breder te kunnen voeren, en dat willen we doen door de uitbouw van bewegingswerk. 

congres

Hoofdstuk 1: Betaalbaar en duurzaam wonen

Het gebrek aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen is een toenemend probleem, met verstrekkende gevolgen. Het belang van een degelijke woning gaat namelijk verder dan de basisbehoefte huisvesting omdat een woning een impact heeft op inkomen, gezondheid woon-werk verkeer. Woningbezit is voor veel gezinnen een vorm van sociale bescherming voor hun oude dag. Een eigen woning vormt een belangrijk onderdeel van het vermogen van Belgische gezinnen en is daarmee een belangrijke buffer tegen armoede. Helaas is de toegang ertoe onevenredig verdeeld, en neemt die kloof zienderogen toe. Een pijnpunt dat door de pandemie nog versterkt werd. Zo zijn woningprijzen sinds begin 2020 met 7,6% gestegen. Hierdoor nemen woon- en leefkosten ook een steeds grotere hap uit het gezinsbudget.

Deze precaire situatie versterkt de polarisatie tussen verschillende bevolkingsgroepen. Laaggeschoolden, eenoudergezinnen en alleenstaanden kunnen nog moeilijk een eigen woning veroorloven. Daarnaast worstelen vooral ouderen op de huurmarkt vaak met de betaling van woonkosten, en hebben jongeren het vaker moeilijk om op eigen benen te staan.

Hoofdstuk 2: De factuur van de crisis

Toen het virus het land in zijn greep hield, dreigde de economie als een kaartenhuisje in elkaar te storten. Om dat te voorkomen, kwam de overheid in een recordtempo met een hoop steunmaatregelen over de brug. Dat was nodig, maar de vraag rijst wie het geld voor deze coronafactuur zal mogen ophoesten? En hoe gaan we de grote -onvermijdelijke- investeringen verbonden aan de vergrijzing (zorgcrisis), de overgang naar een klimaatneutrale economie (klimaat- en energiecrisis) of de digitalisering (sociale/arbeidsmarktcrisis) aanpakken? Hoe gaan we dat prijskaartje op een rechtvaardige manier verdelen?

Hoofdstuk 3: Sociaal Inclusief Beleid

De crisis heeft een ongelijke impact gehad op mensen en heeft een aantal problemen die voorheen al bestonden nog versterkt. Dat zorgt voor een tikkende tijdbom. We moeten vermijden dat de gezondheids- en economische crisis ook een aanslepende sociale crisis wordt.

Pijnpunten die al jaren verwaarloosd worden, werden tijdens de pandemie extra duidelijk. Bijvoorbeeld de toenemende armoedeproblematiek, gezondheidsongelijkheid, of het nijpende tekort aan toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare zorg en kinderopvang.

Deel deze pagina: