De mensen, niet de markt

De mensen, niet de markt

In aanloop van de Vlaamse verkiezingen van 26 mei 2019 lanceert het Vlaams ABVV een memorandum met aanbevelingen voor de volgende regeringsploeg.

Voor het Vlaams ABVV is het duidelijk: het beleid van de afgelopen 5 jaar maakt het voor een pak mensen moeilijker eerder dan eenvoudiger. Sociale maar ook maatschappelijke uitdagingen steekt men te vaak in een marktlogica. Wie niet meekan in die logica, wordt gelabeld als onwillig. Daar wil de socialistische vakbond met 54 slimme en sociale voorstellen onder de titel 'De mensen, niet de markt' verandering in brengen.

Het Vlaams ABVV werkte 54 voorstellen uit, gebundeld in 5 thema’s onder de titel 'De mensen, niet de markt'.

Een greep uit de voorstellen:

  • Een groeiend aantal eenoudergezinnen (14,2%) haalt het niet in een stelsel dat op tweeverdieners is gestoeld. Daarom vragen we naast de armoedetoets een eenoudertoets.
  • Enkel hooggeschoolden halen hun pensioen in goede gezondheid. Garandeer voor iedereen 10 gezonde jaren na het pensioen.
  • Gebruik big data om vacatures te screenen op discriminatie door werkgevers.
  • De Vlaamse regering blijkt allerminst kampioen klimaataanpak. Wij pleiten voor een kenniscentrum klimaatneutrale en circulaire economie.
  • De werkrace tegen de tijd is uit de tijd. Wij pleiten voor collectieve arbeidsduurvermindering.
  • Steek werknemerschap en sociale zekerheid in de eindtermen, zodat jongeren sterker en met kennis van zaken op de arbeidsmarkt komen.
  • Voer een maximumfactuur in voor het secundair onderwijs en maak wat nodig is om de eindtermen te halen gratis.
  • Bied jongeren een betaalde en zinvolle werkervaring aan binnen een jaar na afstuderen.
  • Spreek werkgevers aan op hun vestigingskeuze en garandeer een volledige terugbetaling van duurzaam woon-werkverkeer.
  • Democratiseer de toegang tot energiebesparing en voorzie renteloze leningen.

ABVV Brussel, het Vlaams ABVV en het federaal ABVV communiceren vandaag tegelijk over hun memorandum voor de respectieve verkiezingen. Voor de meeste mensen gaat het immers niet over het beleidsniveau, maar over de resultaten.

Deel deze pagina: