Naar een humaan activeringsbeleid

ABVV ontvangt regelmatig signalen dat de begeleiding van VDAB onvoldoende rekening houdt met de noden van werklozen. Opleidingen, stages en werkaanbiedingen zijn bijvoorbeeld niet aangepast aan hun situatie. We gaan hiermee aan de slag!

  • Eind 2022 startten we een bevraging van langdurig werklozen. We stuurden de enquête naar 11 892 mensen die langer dan 1 jaar werkloos zijn. 2 372 mensen of 20 % van de respondenten vulden de enquête gedeeltelijk of volledig in. 2031 mensen hiervan zijn langdurig werkloos. 300 respondenten gaven aan dat ze verder willen betrokken worden in een werkgroep als getuige. 
  • Wil je graag persoonlijk jouw verhaal over de begeleiding van VDAB of GTB aan ons vertellen? Dat kan! Neem telefonisch contact op met Stefanie Ruymen (educatief medewerker Vlaams ABVV) op het nummer 02 289 01 90 of mail naar stefanie.ruymen@vlaamsabvv.be. We garanderen jouw privacy en je kan anoniem getuigen als je dat wil. 
Image
coverbeeld-campagne-humaanactiveringsbeleid

Deel deze pagina: