Naar een humaan activeringsbeleid

ABVV ontvangt regelmatig signalen dat de begeleiding van VDAB onvoldoende rekening houdt met de noden van werklozen. Opleidingen, stages en werkaanbiedingen zijn bijvoorbeeld niet aangepast aan hun situatie. We gaan hiermee aan de slag!

  • Eind 2022 starten we een bevraging van langdurig werklozen. We sturen de enquête naar 11 892 mensen die langer dan 1 jaar werkloos zijn. 2372 mensen of 20 % van de respondenten vullen de enquête gedeeltelijk of volledig in. 300 respondenten gaven dat ze verder willen worden betrokken in een werkgroep als getuige. 
  • We verwerken het materiaal. Dit voorjaar presenteren we de resultaten. Waar en wanneer lees je binnenkort hier.
  • Wil je graag persoonlijk jouw verhaal over de begeleiding van VDAB of GTB aan ons vertellen? Dat kan!  Neem telefonisch contact op met Stefanie Ruymen (educatief medewerker Vlaams ABVV) op het nummer 02 289 01 90 of mail naar stefanie.ruymen@vlaamsabvv.be.  We garanderen jouw privacy en je kan anoniem getuigen als je dat wil. 
Image
Folder bevraging

Voor een humaan activeringsbeleid

Deel deze pagina: