SAVE THE DATE 30/11 Trefdag humaan activeringsbeleid

9 oktober 2023  - Werkloosheid
Image
draaideur

Er wordt teveel gesproken 'over' in plaats van 'met' werklozen. Uit de resultaten van onze bevraging bij 2031 langdurig werklozen blijkt dat de begeleiding van VDAB onvoldoende afgestemd is op hun noden. We laten het hier niet bij. Arbeidsbemiddeling moet op mensenmaat zijn, geen activeringsmachine.