(Einde)loopbaan is geen renbaan

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) is de opvolger van het vroegere brugpensioen. Het stelsel biedt bescherming aan oudere werknemers die op het eind van hun loopbaan worden ontslagen, bijvoorbeeld als het werk te zwaar wordt of als gevolg van een herstructurering. 

Personen in SWT ontvangen van de werkgever een aanvulling bij hun werkloosheidsuitkering, de zogenaamde bedrijfstoeslag. Vlaams ABVV deed in 2021 een enquête over de kwaliteit van de VDAB-begeleiding voor werkzoekende 60-plussers en mensen in SWT, het vroegere brugpensioen. 2200 mensen reageerden en tientallen waren bereid te getuigen. De resultaten van deze enquête waren slecht. Oudere werkzoekenden die na een lange loopbaan kort voor het pensioen staan , worden opgejaagd. Omgekeerd worden zij die nog aan de slagwillen nauwelijks aan het werk geholpen. 

Lees de brochure met de resultaten van de enquête.

SWT-ers zijn geen citroenen. Oudere werkzoekenden moeten vertrouwen kunnen hebben in VDAB en in een aanpak op maat die rekening houdt met de lange loopbaan en de afstand tot pensioen, die rekening houdt met de zwaarte van de voorbije gewerkte decennia , en die bovenal rekening houdt met wat iemand die het ganse leven aan de sociale zekerheid heeft bijgedragen nog kan en wil doen.

Daarom rijkt ABVV jaarlijks de gouden citroen uit. 

Lees het bericht van de eerste uitreiking

Deze vijf getuigenissen brengen treffend in beeld waarover het gaat?

 1. Johan (63) moet blijven solliciteren, ook al werven werkgevers geen 55-plussers aan…

  “Ik moet solliciteren van de VDAB. Ik krijg geen reacties op sollicitaties. De VDAB luistert niet naar mijn frustratie hierover. Toen ik bijvoorbeeld eens bij de VDAB informeerde naar werk, zei men dat dit ‘onbegonnen werk’ is op mijn leeftijd. Ik voel me aan mijn lot overgelaten. De verantwoordelijkheid wordt volledig bij de werkloze gelegd en niet bij de werkgevers die 55-plussers niet aanwerven. Oudere werkzoekenden vangen overal bot. Werkgevers begrijpen niet dat je nog solliciteert als 55-plusser.”
   

 2. Marleen (63) heeft wegens haar leeftijd geen succes met sollicitaties, de ‘oplossing’: een sollicitatiecursus…

  “Ik ben bijna 64 jaar en heb 40 jaar werkervaring. Toch verplicht VDAB mij minstens 1 keer per maand in te gaan op een vacature. Ik heb al een sollicitatiecursus gevolgd. Nu volg ik opnieuw een cursus om te leren hoe een CV en sollicitatiebrief te schrijven. Volstrekt zinloos.” – Marleen, 63 jaar
   

 3. Margot (62) heeft evenmin succes met sollicitaties: volg negen maand sollicitatiebegeleiding en doe een ‘stage’

  “Na een loopbaan van 40 jaar ging ik op SWT2. Ik moest ‘aangepast beschikbaar’ zijn. Zeer snel na mijn inschrijving als werkzoekende stuurde de VDAB me naar Skill BuilderS3 voor negen maanden sollicitatiebegeleiding. Iemand in de groep volgde dit ook een half jaar voor haar pensioen. Ik vond geen werk en moest opnieuw een traject volgen van 24 maanden. Ik moest een stage doen maar de werkgever had geen aanwervingsplicht. Uiteindelijk kon ik mijn stage doen bij mijn ex-werkgever.”
   

 4. Hans (62) krijgt met de VDAB én de RVA op de hielen na een jaar ‘begeleiding’ nog steeds geen passend aanbod 

  “Na meer dan 40 jaar werkervaring ben ik in SWT. Direct na mijn inschrijving noteerde de VDAB in mijn dossier ‘zoekt administratieve functie’. Bij het eerste contact zei de bemiddelaar: “Oei, geen gemakkelijk profiel om een geschikte vacature voor te vinden.” En toen ik een cursus Excel en Word weigerde, zei de bemiddelaar: “Je moet beschikbaar zijn. Zou je niet overwegen met pensioen te gaan?” Na de zomer zei de VDAB: “je bent nu al een half jaar werkloos. Je weet toch dat je werk moet zoeken? Doe je dit niet, dan lichten we de RVA4 in.” Sindsdien zit de VDAB me op de hielen: een cursus 55+ volgen, een individuele begeleiding, … Ik heb nu een jaar later nog steeds geen passend aanbod gekregen.”
   

 5. Patrick (62) krijgt de ‘keuze’: of nog drie jaar ‘stages’, of gedwongen vervroegd pensioen met inkomensverlies

  “De VDAB heeft gezegd dat als ik niet binnen het jaar op vervroegd pensioen kan, ze achter mij aan gaan. Ik kan wel op vervroegd pensioen gaan maar dan riskeer ik 16,5% bedrijfsvoorheffing op de groepsverzekering in plaats van 10%. Ik sta nu voor een dilemma. Of de VDAB laat mij met rust en ik krijg een fiscale afstraffing. Of ik ga pas op 65 jaar met pensioen en de VDAB activeert mij (tot dan). Ik zie mij al bij een werkgever aankomen om een stage te volgen met 45 jaar loopbaan!”

 

Wil je ook graag getuigen over de begeleiding van VDAB?

Ben je in SWT en is de begeleiding van VDAB onvoldoende afgestemd op jouw noden? Laat van je horen! Vul onderstaand kort je getuigenis in en je contactgegevens. We nemen op korte termijn contact met je op en garanderen jouw privacy. Je kan anoniem getuigen als je dat wenst. 

Image
SWT-actie 12 december 2022

Deel deze pagina: