Getuigenissen SWT

Vul onderstaand kort je getuigenis in en je contactgegevens. We nemen op korte termijn contact met je op en garanderen jouw privacy. Je kan anoniem getuigen als je dat wenst. 

Vul jouw gegevens en getuigenis in

Het Vlaams ABVV en zijn VZW’s verwerken persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=AVG).
Als je meer wenst te weten over ons Privacybeleid, surf dan naar www.vlaamsabvv.be\privacy

Deel deze pagina: