Voorbeeld uit de praktijk: Baloise Insurance in Antwerpen

Debby en Nik, delegees bij Baloise Insurance: "Door de werkdruk te meten konden we versterkt naar het sociaal overleg.

Baloise is één van de grootste verzekeraars in België. Debby Pepermans en Nik Kruyniers zijn beiden al meer dan 10 jaar bediende bij Baloise in Antwerpen. Ze zijn ook beiden delegee, actief in het CPBW, de OR én de syndicale delegatie. Nik is bovendien nog lid van de Europese OR.

We wilden iets doen aan de groeiende werkdruk

Debby en Nik leerden diversiteitsconsulente Jasmien Durnez kennen via de syndicale vorming. Ze herkenden zich in het verhaal over de groeiende werkdruk in Vlaanderen. Hun bedrijf groeit immers en het werkvolume neemt toe, maar het netto personeelsbestand daalt ondanks de vele fusies. Cijfers kregen ze echter moeilijk te pakken, hoewel ze die vraag vaak stelden op het CPBW.

Daarom raadde Jasmien hen aan met de Vragenlijst over Werkbaarheid (VOW) te werken. Dat is een wetenschappelijke vragenlijst om de werkdruk in een bedrijf of organisatie te meten.

Meer dan een kwart van onze collega's vulde de enquête in

Debby en Nik stelden dit voor aan hun collega’s in de militantenkern, en een tijdje later ging de ganse ploeg in alle bureaus langs, in alle locaties van Baloise Insurance in België. Zij deelden de vragenlijst uit aan alle collega’s. Die reageerden positief, en zo vulde meer dan een kwart van alle collega’s de enquête in.

Samen met de syndicale ploeg verwerkte Jasmien de antwoorden, en maakten ze een pamflet met de belangrijkste bevindingen. Die deelden de delegees weer uit aan hun collega’s. Zij herkenden zich direct in de grootste knelpunten: het hoge werktempo en de grote hoeveelheid werk.

Als delegees hebben we hierdoor meer geloofwaardigheid gekregen

Met deze agendapunten gingen Debby, Nik en hun ploeg naar het sociaal overleg. Hun eerste resultaat is een charter digitale deconnectie. Daarin is afgesproken dat werknemers niet digitaal bereikbaar zijn buiten hun eigen werkrooster en tijdens vakanties, tenzij het anders  afgesproken is. Dat verlaagt de werkdruk bij veel collega’s. Ze onderhandelen ook over de uitbreiding van het aantal dagen thuiswerk. Ondertussen is het aantal langdurig zieken gedaald.

Ook groeide hun geloofwaardigheid bij hun collega’s. Want die collega’s hebben gezien dat Debby, Nik en hun ploeg luisteren naar hun collega’s. En aangezien hun grootste bekommernis de werkdruk was, hebben ze inspanningen gedaan om die werkdruk te laten verlagen. Met succes!

Deel deze pagina: