Memorandum 2024: wonen, werken, winkelkar

Memorandum cover

In aanloop van de Vlaamse verkiezingen van 9 juni lanceert het Vlaams ABVV een memorandum met aanbevelingen voor de volgende regeringsploeg.

Wij willen wonen

In een Vlaanderen waar werknemers in staat zijn om een leven op te bouwen. Waar het voor iedereen mogelijk is om een betaalbare kwaliteitsvolle woning te hebben. Een goed dak boven je hoofd is geen beleggingsproduct maar een grondrecht. Daar begint alles mee. 

Wij willen werken

In een Vlaanderen waarin men niet alles en iedereen ten dienste stelt van de belangen van aandeelhouders en bedrijfsleiders, maar waar werken om goed te leven de centrale doelstelling is en niet leven om te werken, tot je erbij neervalt. Een Vlaanderen waarin iedereen het perspectief krijgt op een eersteklasse job en een volwaardig inkomen. Mét aandacht voor de combinatie van werk en privé en voor al wie om welke reden dan ook niet kan werken. In een Vlaanderen waar werknemers niet gediscrimineerd worden op basis van hun afkomst, geaardheid, woonplaats of overtuiging. 

Wij willen een behoorlijk inkomen

In een Vlaanderen waar de lonen kunnen stijgen als werkkrachten schaars worden en het leven almaar duurder en duurder wordt, waar een volle winkelkar geen luxe is en je huis verwarmen betaalbaar blijft. Een Vlaanderen waar werkende armoede uitgebannen wordt en waar de kosten en baten van de klimaattransitie eerlijker verdeeld zijn. 

Daarvoor zijn overheden nodig die samenwerken. Voor een betere toekomst voor iedereen en waar de politiek onze democratie versterkt en niet verzwakt. 

Dat is niet evident. Op tal van domeinen staat de werknemer er in Vlaanderen vandaag niet goed voor. Steeds meer worden werknemers en hun arbeid herleid tot een middel dat in de visie van het beleid vooral ten dienste moet staan van de economie en de markt. Of het nu gaat om de toestand van de zorg, de kinderopvang of de klimaattransitie, steevast is de boodschap dat je maar individueel je plan moet trekken, harder je best moet doen en vooral niet moet rekenen op de overheid om je daarbij te ondersteunen. Want het geld is altijd zogezegd op, tot het gaat om de belangen van wie al veel heeft. 

Daarenboven glijdt het politieke discours steeds meer af in een gevaarlijke richting. Ten aanzien van wat werknemers bedreigt (klimaatverandering, grote herstructureringen, falend zorgaanbod, stijgende armoede en ongelijkheid) stelt men zich machteloos op want er is nooit een alternatief. Des te forser en harder wordt de toon echter ten aanzien van al wie kwetsbaar is of niet mee kan en achter elke schaduw wordt er een vijandbeeld opgehangen dat de samenleving destabiliseert en verdeelt. Het draagvlak voor een dergelijk beleid is op, zo blijkt in peiling na peiling waarin de huidige Vlaamse regering geen meerderheid meer haalt. 

Het moet dus anders. In 2024 gaan wij voor een radicale koerswijziging: Linksaf en dan rechtdoor. Op tal van vlakken. In dit memorandum lees je hoe het anders kan. Op drie domeinen die er voor ons bovenuit springen. Wonen, werken, koopkracht. Wonen, werken, winkelkar.

Klik hieronder en lees het memorandum

Deel deze pagina: