Opleiding volgen?

Werkend, (tijdelijk) werkloos of arbeidsongeschikt? Het ABVV maakt je wegwijs in je opleidingsmogelijkheden, je opleidingsvoordelen, je rechten en plichten bij het volgen van een opleiding. 

Er bestaan veel soorten opleidingen: korte webinars, opleidingen op de werkvloer, studies die leiden naar een diploma, … . Dankzij deze ruime keuze kan je de opleiding afstemmen op je noden, je statuut én je thuis- en werksituatie.

Als je een opleiding volgt, kan je genieten van heel wat opleidingsvoordelen, afhankelijk van je statuut: vermindering op het inschrijvingsgeld, opleidingscheques, Vlaams Opleidingsverlof, opleidingskrediet, … En wist je dat je via loopbaanbegeleiding extra opleidingsrechten opent?

Maar je kan niet zomaar je ontslag indienen om opleiding te starten. Of een opleiding starten vanuit werkloosheid of arbeidsongeschiktheid zonder toestemming van VDAB of je adviserend geneesheer. Want dan kan je je uitkering verliezen. Wil je je omscholen? Dan is het goed om eerst na te gaan of de richting echt bij je past. Kies je voor een bepaalde opleiding als werkzoekende of arbeidsongeschikte, dan verwacht VDAB of RIZIV dat je hierin ook een job zoekt.

Heel wat om rekening mee te houden dus. Daarom staat het ABVV klaar met opleidingsadvies

Informeer je via ons webinar

Informeer je tijdens het webinar ‘Een opleiding volgen? Hoe begin je eraan’. Tijdens dit webinar leer je meer over de verschillende soorten opleidingsmogelijkheden en opleidingsvoordelen, hoe je een opleiding kan combineren met werk of werkloosheid én hoe je de juiste opleiding kiest. 

Maandelijks is er een sessie met live-chat. 

Schrijf je hier gratis in voor dit webinar. 

Kan je niet live kijken? Na inschrijving krijg je de heruitzending automatisch toegestuurd.

Image
Opleiding volgen?

Persoonlijk advies?

  • Vraag een gratis adviesgesprek met onze loopbaanconsulenten. Zij weten alles over rechten, plichten en opleidingsvoordelen en kunnen je wegwijs maken in het grote aanbod aan opleidingen.
  • Weet je nog niet goed welke opleiding bij je past? Of wil je een opleidingsplan maken én zo je recht openen op extra opleidingsvoordelen? Dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou!

Stel jouw opleidingsvraag en wij nemen contact op met jou.

Contactformulier

De gegevens worden verwerkt en bewaard in gegevensbanken (Loopbaantool) die eigendom zijn van het Vlaams ABVV, Hoogstraat 42 te 1000 Brussel. De ingevulde gegevens worden doorgegeven aan VDAB voor rapporteringsdoeleinden ( uitvoering van een overeenkomst die wij met VDAB hebben). Deze gegevens worden verwerkt en bewaard in gegevensbanken (AMI/CVS) die eigendom zijn van de VDAB, Keizerslaan 11 te 1000 Brussel. Conform de Algemene Verordening 2016/679 van het Europees Parlement heb je het recht deze persoonsgegevens te raadplegen, (gedeeltelijk) te wissen, te laten corrigeren, te laten overdragen. Je hebt ook recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking. Verdere uitleg kun je krijgen bij de loopbaanconsulent of je kan je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als je meer wenst te weten over ons PrivacybeleidPrivacypolicy | Vlaams ABVV