Wereldvluchtelingendag

Auteur: nico de jager -  20 juni 2024
Image
vluchtelingen

Vandaag, op Wereldvluchtelingendag, staan we stil bij de miljoenen mensen wereldwijd die gedwongen zijn hun thuis te verlaten vanwege oorlog, vervolging of geweld. Het is een dag om onze solidariteit te tonen en aandacht te vragen voor de uitdagingen en de moed van vluchtelingen en asielzoekers.

Bij ABVV vinden we het belangrijk om niet alleen stil te staan bij deze dag, maar ook om actief bij te dragen aan oplossingen en ondersteuning voor deze kwetsbare groepen. Daarom willen we graag ons nieuwe project onder de aandacht brengen: een bevraging over asielzoekers en werk.

Met dit project willen we beter begrijpen welke obstakels en kansen er zijn voor asielzoekers op de arbeidsmarkt. We streven ernaar om op basis van de resultaten concrete aanbevelingen te doen en beleidsvoorstellen te formuleren die de integratie van asielzoekers in onze samenleving en op de arbeidsmarkt verbeteren.

Kijk zeker ook eens op de site van vluchtelingenwerk Vlaanderen die tal van zaken organiseren op wereldvluchtelingendag.