Vlaamse Sociale Bescherming

Image
ABVV Senioren

Standpunten ABVV Senioren over sociale bescherming

1. De federale sociale zekerheid blijft de prioritaire zorgverzekering waar men geen afbreuk aan mag doen. Concurrentie tussen de regio’s moet men ten allen tijden vermijden.

2. De ‘premie Vlaamse sociale bescherming’ moet bestaan uit een verticale solidariteit. Het is daarom zinvoller om de premie progressief op te leggen of om de idee van een zorgcentiem in te voeren.

3. De financiering van de Vlaamse sociale bescherming moet gegarandeerd worden met overheidsmiddelen. Een algemene verhoging van de zorgpremie is onrechtvaardig ten opzichte van de laagste inkomens.

4. Voor de ABVV Senioren kan de persoonsvolgende financiering (PVF) in de ouderenzorg enkel ingevoerd worden als er een grondige evaluatie van de PVF in de gehandicaptensector heeft plaatsgevonden. Dit systeem is geen wondermiddel en kan enkel functioneren als er voldoende financiële middelen worden vrijgemaakt.

5. De automatische toekenning van rechten moet onverwijld toegepast worden in het kader van de Vlaamse sociale bescherming. De non-take-up van de zorgbudgetten is momenteel nog steeds een zorgwekkend probleem.

6. De ontwikkeling van één uniform indicatiestellingsinstrument in het kader van de Vlaamse sociale bescherming is noodzakelijk. De piste van de Bel-RAI(-screener) is interessant en moet verder uitgewerkt worden. De screening moet echter wel altijd gebeuren door mensen met kennis van zaken.

7. De zorgkassen blijven, gezien de expertise over zorg en gezondheid, de ideale partner voor de uitvoering van de Vlaamse Sociale Bescherming. De besparingen op de werkingsmiddelen van de mutualiteiten moeten dan ook stoppen en teruggedraaid worden.

8. De Vlaamse Sociale Bescherming kan enkel een succes zijn als er voldoende investeringen volgen in zorgpersoneel, zorgkwaliteit en zorgtoegankelijkheid. Zowel de lokale, de Vlaamse als de Federale overheid moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

 

Brussel, 06/12/2019

Deel deze pagina: