Vlaamse begrotingsmeevaller: ondersteun ook de gezinnen

26 januari 2022  - Persbericht  - Groeipakket
Image
Handen gezinnen

De Vlaamse regering kijkt aan tegen een begrotingsmeevaller van 827 miljoen, zo blijkt uit een nieuw begrotingsrapport van de SERV.

De Vlaamse regering kijkt aan tegen een begrotingsmeevaller van 827 miljoen, zo blijkt uit een nieuw begrotingsrapport van de SERV. Het Vlaams ABVV vraagt om het geld niet alleen in de economie, maar ook in mensen te investeren. Zij zijn het immers die eerder geraakt werden door de besparingen. “Een kwestie van solidariteit in twee richtingen”, aldus algemeen secretaris Caroline Copers. Het Vlaams ABVV pleit ervoor de recente besparing op het Groeipakket terug te draaien en een aantal Vlaamse kosten versneld uit de energiefactuur te halen. “Zo pakt de Vlaamse regering de hoge energiekosten aan en versterkt ze op twee fronten de strijd tegen armoede.”

1. Draai de recente besparing op het Groeipakket terug

Nog maar vorig jaar besliste de Vlaamse regering de basisbedragen in het Groeipakket geen 2% maar slechts 1% te laten groeien. De minderindexering volgt daarbij niet langer de reële index, die veel harder stijgt, en betekent daarmee een concrete besparing op de budgetten voor gezinnen met kinderen. Tegen 2024 zou de jaarlijkse besparing van 65 miljoen euro per kind per jaar 63 euro betekenen. Het Vlaams ABVV pleitte eerder al voor een verhoging van de sociale toeslagen om eenoudergezinnen en gezinnen in armoede gerichter te ondersteunen en herhaalt deze vraag, maar blijft aandringen op het terugschroeven van de minderindexering, zeker nu de Vlaamse inkomsten sterk stijgen en de kosten voor de gezinnen steeds toenemen.

2. Verlaag het Vlaamse deel van de energiefactuur

Als maatregel tegen de stijgende energieprijzen besliste de Vlaamse regering in oktober vorig jaar al een deel van de Vlaamse heffingen uit de energiefactuur te halen. Elk gezin bespaart zo 43 euro. Toch blijven de Vlaamse belastingen op elektriciteit mee de factuur van gezinnen bepalen. In 2022 zou dat nog steeds enkele honderden miljoenen aan beleidskosten en taxen kunnen betekenen. Het Vlaams ABVV pleit om door te gaan op de ingeslagen weg en deze kosten zoveel mogelijk uit de elektriciteitsfactuur te halen. De vakbond herhaalt bovendien de oproep de heffingen beter te verdelen over gezinnen, kmo’s en bedrijven.

Voor algemeen secretaris van het Vlaams ABVV Caroline Copers zijn dit twee logische stappen die de Vlaamse regering kan nemen met de begrotingsmeevaller. “Vlaamse gezinnen leverden in toen de begroting in de problemen zat, het is niet meer dan logisch dat ze ook mee profiteren van een meevaller. De hoge inflatie raakt niet alleen bedrijven, maar ook hen. Niet in het minst door de stijgende energieprijzen.”

“Met deze twee voorstellen kan de Vlaamse regering zowel de energiekosten van alle gezinnen verlichten én de armoede aanpakken. En dat niet eenmalig maar ineens voor de komende jaren”, beklemtoont Caroline Copers.