VDAB wint gouden citroen

Image
gouden citroen

Op maandag 12/12 reikte het Vlaams ABVV de allereerste gouden citroen uit aan VDAB. De prijs gaat naar de Vlaamse overheidsdienst voor de leeftijdsonverschillige begeleiding van oudere werkzoekenden en mensen in SWT.

Het is niet eenvoudig als oudere werkloze op de arbeidsmarkt. Ouderen die na een lange loopbaan kort voor het pensioen staan, worden opgejaagd. Omgekeerd worden degene die nog aan de slag willen blijven, nauwelijks aan werk geholpen.

Discriminatie van werkwillige ouderen

Het activeringsbeleid van de Vlaamse overheid, lijkt eerder gericht op straffen en dreigen, dan op het bieden van kwalitatief hoogstaande begeleidingen het wegwerken van drempels op de arbeidsmarkt. Vele oudere werkzoekendenwillen echter wel werken, maar voelen zich gediscrimineerd. Johan, 63 jaar, getuigt: “Ik moet solliciteren van VDAB maar krijg geenreacties terug. VDAB luistert niet naar mijn frustratie hierover. Toen ik informeerde naar werk, zei men dat dit onbegonnen werk’ is op mijn leeftijd. Ik voel me aan mijn lot overgelaten. De verantwoordelijkheid wordt volledig bij de werkloze gelegd en niet bij de werkgevers die 55+’ers niet aanwerven. Zij begrijpen niet dat je nog solliciteert. ”Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV: “Amper 3% van de aanwervingen op de arbeidsmarktzijn 58+’ers. Stop dus met de holle 80%-tewerkstellingsslogan, stop met het culpabiliseren van werkzoekenden en geef oudere werkzoekenden rechtvaardige kansen i.p.v. dagcontracten, nepstatuten of leeftijdsdiscriminatie.”

Absurde activeringsmaatregelen

De begeleiding van oudere werkzoekenden is bovendien dringend aan herziening toe. Er moet opnieuw een aanpak op maat komen, die rekening houdt met het afgelegde traject, de opgedane ervaring en de reële arbeidswensen en-kansen. Caroline Copers: “Er zijn mensen die voor hun eigen vroegere job moeten. solliciteren of die, een half jaar voorpensionering, nog een opleiding van drie maanden moeten volgen.” 

Vandaag zien we dat oudere werkzoekenden worden behandeld als af te vinken kwantiteit. Margot, 62 jaar: 

“Na een loopbaan van 40 jaar ging ik op SWT. Ik moest aangepast beschikbaar zijn. Zeer snel na mijn inschrijving stuurde VDAB me naar negen maanden sollicitatiebegeleiding. Iemand in mijn groep zat nog maar een half jaar voor haar pensioen! Ik vond geen werk en moest opnieuw een traject volgen van 24 maanden. 

Ik moest een stage doen maar de werkgever had geen aanwervingsplicht. Uiteindelijk kon ik mijn stage doen… bij mijn ex-werkgever.  ”Caroline Copers: “Vandaag zien we dat oudere werkzoekenden worden behandeld als af te vinken kwantiteit. We zien leeftijdsdiscriminatie, nutteloze sollicitatie procedures die altijd eindigen meteen weigering, en bedrijven die geeninteresse hebben in oudere werknemers met perspectief op pensioen … De mensen hebben vooral het gevoel dat ze worden opgejaagd en dienen om de quota van de bemiddelaar te halen.”

SWT-actie 12 december 2022