Studie- en Netwerkdag Rechtvaardige Fiscaliteit

12 juli 2023
Image
Netwerk & Studiedag Rechtvaardige Fiscaliteit

Op 25 november 2022 vond de studie- en netwerkdag rechtvaardige fiscaliteit plaats. Een 100-tal mensen waaronder ook deskundigen, kwamen bijeen om thema’s te bespreken zoals belasting van vermogen, koopkracht, klimaat en internationale fiscaliteit.

Het Netwerk Rechtvaardige Fiscaliteit is een samenwerkingsverband van verschillende middenveldorganisaties waaronder ABVV, ACLVB, ACV, Bond Beter Leefmilieu, ACOD-financiën, Beweging.net, Linx+, BBTK, Attac, Decenniumdoelen ACV-Puls, LEF, Fairfin, 11.11.11, Oxfam, Reset Vlaanderen, Masereelfonds en Vorming & Actie. Het netwerk ijvert voor een rechtvaardig fiscaal systeem waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Een fiscaal systeem dat de middelen genereert voor publieke dienstverlening en sociale bescherming en een rechtvaardig klimaatbeleid. Het netwerk wil door deze samenwerking wegen op het publieke en politieke debat over rechtvaardige fiscaliteit. 

Vermogen en koopkracht

Johan Seynaeve, ACOD-militant bij FOD Financiën had het over belasting van vermogen. 80% van de mensen zijn voor een belasting van vermogen maar dit wordt steeds geblokkeerd door de tegenstander hiervan, terwijl dat zo een belasting wel degelijk uitvoerbaar en haalbaar is. Eric Van Laecke van de ACV-studiedienst ging in op de vraag welke rol een rechtvaardige fiscaliteit kan spelen bij koopkracht. Dat koopkracht een zaak is van zowel inkomen als uitgaven in deze tijden van crisis is volgens Van Lake evident.

Klimaat

Ook het klimaat kwam tijdens de studie- en netwerkdag aan bod. Hoe “duurzaam” is ons belastingstelsel vandaag? Kunnen milieu- en sociale doelstellingen elkaar versterken? In welke mate kan fiscaliteit hiertoe bijdragen?

Kris Bachus van HIVA KU Leuven en Sacha Dierckx beantwoordden deze prangende vragen en concluderen dat klimaatopwarming en andere milieuproblemen een fundamentele bedreiging vormen voor iedereen. Het beleid moet daarom sociale- en klimaatrechtvaardigheid samen aanpakken.

Internationaal

Wereldwijd verliezen overheden jaarlijks 500 miljard euro via belastingontduiking. Multinationals en grote vermogens maken ‘dankbaar’ gebruik van verschillen en (achter)poorten in de fiscale regelgeving. Er werden al enige stappen gezet om een eenvormig speelveld te verkrijgen. Hoe kunnen we de grote spelers aanpakken? Jean Saldanha, van Eurodad en Femmy Thewissen, van 11.11.11. gingen op zoek naar antwoorden.

Toekomst

Ook in de toekomst gaan we met dit versterkte netwerk verder aan de slag. Het doel is om met acties, dossiers en overleg te wegen op het publieke debat en de politieke besluitvorming voor een rechtvaardig fiscaal systeem.

 

Rechtvaardige Fiscaliteit