Strijdbare 1 mei voor ABVV Senioren

21 mei 2024  - Actualiteit  - Senioren
Image
Senioren 1 mei 24

De ABVV Senioren blikken terug op een strijdbare 1 mei. In verschillende steden over heel Vlaanderen kwamen ze op straat met hun eigen slogan “Schaf de onderhoudsplicht af”. Het is een slogan die een complex onderwerp bespreekbaar wil maken. 

Vandaag moeten familieleden van financieel kwetsbare ouderen mee instaan voor hun zorgkosten. Dat is onrechtvaardig. Deze onderhoudsplicht raakt financieel kwetsbare personen extra hard. 

Zorg voor ouderen moet onder de sociale zekerheid vallen. De ABVV Senioren pleiten dan ook voor een inkomensgerelateerde dagprijs & een maximumfactuur voor niet medische zorgkosten in het woonzorgcentrum. 

De campagne gaat nu verder richting de lokale verkiezingen. Nog voor 13 oktober wordt het thema extra in de verf gezet via verschillende Roodshows. 

 

Doe mee en neem contact op met ABVV Senioren

info@abvvsenioren.be en 02 289 01 91

www.vlaamsabvv.be/doe-mee/abvv-senioren