Schaf de onderhoudsplicht af

11 januari 2024  - Senioren
Image
schaf de onderhoudsplicht af

De ABVV Senioren gaan 2024 in met een duidelijke eis. Schaf de onderhoudsplicht af!

Zorg voor zorgbehoevende ouderen moet onder de collectieve solidariteit vallen. Het huidige systeem is onrechtvaardig. De afschaffing van de onderhoudsplicht moet gerealiseerd worden. Dat kan uiteraard niet zomaar als op zichzelf staande maatregel, maar dient opgevangen te worden door de inkomensgerelateerde dagprijs voor het woonzorgcentrum en de invoering van de maximumfactuur voor niet medische zorgkosten. 

Volg mee onze jaarwerking:  

https://www.facebook.com/AbvvSenioren