Samen tegen racisme

7 augustus 2023  - Actualiteit  - Racisme
Image
ABVV Tegen Racisme

Racisme en discriminatie zijn nog steeds een prangend probleem. We worden er dagelijks mee geconfronteerd. Op de werkvloer, op straat, op school of in de media. Het Platform 21/03 organiseert op zondag 19 maart in heel het land acties naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme (21/03). Ook het Vlaams ABVV doet mee. We staan op tegen racisme en discriminatie. 

Discriminatie blijft bestaan en vinden we overal en daarom is een aanpak op verschillende vlakken nodig. Een inclusieve samenleving kan niet bestaan zonder de aanpak van discriminatie. 

Praktijktesten 

Voor het Vlaams ABVV zijn praktijktesten de beste manier om discriminatie op te sporen en aan te pakken. Een onderzoek van de VUB toonde met behulp van praktijktesten aan dat 18% van de makelaars op de Antwerpse huurmarkt systematisch discrimineert tegen etnische minderheden, 23% van hen discrimineert af en toe. De stad gebruikte de resultaten om met de sector in overleg te gaan en een verbeterplan op te stellen. Als het gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt toont de Brusselse regering de weg. Zij maakte recent het gebruik van discriminatietests bij aanwervingen eenvoudiger en proactiever door werkgelegenheidsinspecteurs meer bevoegdheden te geven. Het Vlaams ABVV vindt dat Vlaanderen hierin moet volgen. Discriminatie vaststellen en krachtdadig aanpakken door meer efficiënte controles en kordaat optreden is nodig. Op de arbeidsmarkt van vandaag kan niemand zich deze sociale verspilling veroorloven.

Onderwijs

Diversiteit, inclusie en non-discriminatie zijn voor het Vlaams ABVV fundamentele waarden. Onze Vlaamse overheid heeft een voorbeeldrol als het gaat om gelijke kansen en diversiteit. Zo kan zij zelf werk maken van meer diversiteit in haar eigen personeelsbestand. Dit zal ervoor zorgen dat alle burgers zich beter herkennen in haar dienstverlening. Op scholen weerspiegelt de groeiende diversiteit in onze maatschappij zich wel in de klas, maar vooralsnog niet in de lerarenkamer. Dat aanpakken begint bij een diversiteitsbeleid in elke school, meer diversiteit in de lerarenopleiding en het beschouwen van omgaan met diversiteit als een basiscompetentie. Zo zorgen we voor een schoolcultuur die meer voeling heeft met de leefwereld van alle leerlingen.

Geen A- en B-burgers

Migratie is niet meer weg te denken uit onze samenleving: Ongeveer 30% van de Belgische bevolking heeft een achtergrond van migratie. 16,5% van de Belgen behoort tot de eerste generatie-immigranten. Voor onze Vlaamse regering is het ‘voor wat hoort wat’-principe één van de leidmotieven in haar beleid. Dat zorgt er voor dat de lat steeds hoger komt te liggen voor dezelfde groep. Nieuwkomers krijgen heel wat strengere voorwaarden opgelegd, waardoor in onze samenleving A- en B-burgers worden gecreëerd. Dat is voor het Vlaams ABVV onaanvaardbaar.

abvvtegenracisme

Onze eisen

  • Maak een wettelijk kader voor praktijktesten op de huur- en arbeidsmarkt. Discriminatiepraktijken blijven bestaan. Daarom staan we achter een systeem van praktijktesten, zij zijn de beste manier om deze discriminatie te objectiveren en vervolgens aan te pakken.
  • Pak discriminatie op de huur- en arbeidsmarkt krachtdadig aan. Essentieel daarbij is inzetten op handhaving door onder meer efficiënte controles en kordaat optreden bij manifeste overtredingen.
  • De overheid heeft een voorbeeldrol te spelen in haar aanwervings- en promotiebeleid en moet discriminatie in elke fase van het aanwervingsproces en doorstroombeleid aanpakken.
  • Inclusief onderwijs: Meer diversiteit bij het onderwijzend personeel in combinatie met een gedegen diversiteitsbeleid in scholen draagt bij tot een schoolcultuur die meer voeling heeft voor de leefwereld van álle leerlingen. Leren omgaan met diversiteit in de klas én in de lerarenkamer is een basiscompetentie die best al tijdens de lerarenopleiding wordt ontwikkeld in een praktijkgerichte context.
  • Wij wensen geen A- en B-burgers in Vlaamse sociale bescherming en in rechten en plichten op de arbeidsmarkt.