Persbericht: Werklozen culpabiliseren helpt hen niet vooruit

27 april 2023  - Persbericht  - Werkloosheid
Image
gemeenschapsdienst

Vooruit lanceerde enkele voorstellen rond de begeleiding en controle van werklozen. Het ABVV betreurt de culpabiliserende toonzetting rond wie werkloos blijft. De basisbaan zelf vergt verder onderzoek. De filosofie om een goede werkbare job te garanderen is positief, maar de uitwerking vraagt verder overleg. Het voorstel om de gemeenschapsdienst af te schaffen kunnen we ondersteunen.

Drempels

Wie werkloos blijft op een krappe arbeidsmarkt, wordt vaak afgeschilderd als iemand die onvoldoende zijn best doet om aan het werk te geraken. Dat opgestoken vingertje merken we ook in de communicatie rond de activeringsvoorstellen die Vooruit gisteren lanceerde. Veel nadruk ligt op het verstrengen van de verplichtingen voor werkzoekenden en het versterken van de controle. De sociale zekerheid is uiteraard een verhaal van rechten en plichten, maar het ABVV ziet geen objectieve redenen om de controle en toegangsvoorwaarden van de werkloosheidsverzekering te verstrengen of de definitie van een passende baan strenger te maken. Dat zou overigens ook ingaan tegen het recent afgesloten federale sociaal akkoord.

“Eerder dan werklozen te stigmatiseren moeten de drempels naar werk weggewerkt worden. Voldoende betaalbare woningen, vlot overal geraken, makkelijk betaalbare kinderopvang vinden, discriminatie die wordt aangepakt, voldoende zorgaanbod, jobs waar je goed betaald wordt en waarvan je niet ziek wordt… dat zijn de beste garanties om iedereen aan de slag te krijgen en te houden”, aldus Miranda Ulens, voorzitter Vlaams ABVV.

Veel van deze drempels vallen onder Vlaamse bevoegdheid. Daar faalt de huidige Vlaamse Regering. We rekenen op Vooruit om hier naar de verkiezingen van volgend jaar de koerswijziging aan te geven die Vlaanderen uit moet.

Onderzoek en overleg

De filosofie om voor wie langer dan 2 jaar werkloos blijft een baan te garanderen is positief, maar de uitwerking vergt verder onderzoek en overleg. Mensen die ondanks vergeefse pogingen en veel inspanningen niet aan de slag geraken krijgen zo perspectief op een vaste baan aan goede voorwaarden. Op voorwaarde wel dat de sectoren en activiteiten goed worden afgebakend om concurrentie met bestaande jobs te vermijden, dat de arbeidsvoorwaarden worden afgesproken in sociaal overleg en dat het maatwerk in het verlengde ligt van de mogelijkheden van de werklozen. Wij passen voor een brute verplichting. Ook werkgevers moeten aangesproken worden op hun te selectieve aanwervingsgedrag, dat ontbreekt nu in het voorstel. We zijn wel verheugd dat Vooruit zich duidelijk kant tegen de gemeenschapsdienst en deze wil afschaffen.

“Het is een belangrijk signaal dat Vooruit niet wil meegaan in het verplicht gratis werken van de gemeenschapsdienst en gaat voor echte contracten en voor betaald werk, ook op lokaal niveau”, zegt Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV.

Het ABVV benadrukt tenslotte dat de invulling van arbeidsmarktbeleid hoe dan ook een zaak van sociaal overleg is.