Persbericht: De terecht lange tanden voor de gemeenschapsdienst

26 april 2023  - Persbericht  - Werkloosheid
Image
verplichte gemeenschapsdienst

Sinds de invoering van de gemeenschapsdienst op 1 januari tekenden nauwelijks gemeenten in op het nieuwe systeem. Deadlines werden opgeschoven en de Vlaamse regering moest de hulp inroepen van Europees coronageld om toch enkele gemeenten tijdelijk over de streep te trekken.

Valse start

De verplichte gemeenschapsdienst, een van de stokpaardjes van het Vlaams regeerakkoord, werd zoals aangekondigd ingevoerd op 1 januari 2023. De invoering kent duidelijk een valse start. Een eerste deadline om in te tekenen op het systeem werd opgeschoven (van 31/3 naar 15/5) nadat bleek dat amper 36 gemeenten op 300 interesse toonden.

Nochtans kunnen gemeenten Europees geld krijgen voor de opstart, nadat de Vlaamse regering middelen uit het React EU fonds vrijmaakte. Dit fonds moet zorgen voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie in nasleep van de coronacrisis. Afhankelijk van het aantal werklozen en mentoren die een gemeente wil inzetten kunnen ze daar tussen 7.396,84 (voor 3 werklozen en 1 mentor) en 96.158,96 (voor 39 werklozen en 13 mentoren) voor krijgen.

Het lage aantal gemeenten dat bereid is in het systeem te stappen werkt zichtbaar op de zenuwen van enkele partijbureaus. In verschillende gemeenten werd vanuit de oppositie door N-VA- en open VLD-raadsleden opgeroepen in te tekenen op het systeem.

Niet meer dan normaal

Het Vlaams ABVV vindt het niet meer dan normaal dat gemeenten met de voeten slepen. Uit buitenlandse voorbeelden blijkt al langer dat het systeem niet werkt en zelfs tot jobverdringing kan leiden. Bovendien is het ook laakbaar om de eigen inwoners te verplichten werkjes uit te voeren voor amper 1,30 euro per uur. ABVV lanceerde eerder al een actie tegen de gemeenschapsdienst en zal dat blijven doen.

Voor Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV, verdienen langdurig werklozen vooral een betere begeleiding.

“Iedereen die een beetje met de arbeidsmarkt bezig is weet dat het aanpakken van drempels naar werk de grootste uitdaging is om de meest kwetsbare profielen aan werk te helpen. Het systeem van gemeenschapsdienst negeert die vaststelling en vertrekt – op de rug van mensen – van een totaal tegengestelde en eerlijk gezegd ook naïeve overtuiging. Gemeenten die in deze redenering meestappen helpen hun inwoners allerminst.”

Het Vlaams ABVV roept gemeenten die nog aarzelen dan ook op niet in te tekenen op het systeem, maar bij de Vlaamse regering aan te dringen op middelen die effectief drempelverlagend werken.