Ouderenrechtenverdrag: samen met medestanders trekken we aan de alarmbel

17 mei 2024  - Actualiteit  - Senioren
Image
Lien Arits – Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad schreef opnieuw, samen met vele andere organisaties waaronder Amnesty International Vlaanderen, een open brief aan eerste minister Alexander De Croo en minister voor Buitenlandse zaken Hadja Lahbib. In die brief roepen we de Belgische regering op om een actieve rol te spelen bij de totstandkoming van een apart VN-verdrag voor de rechten van ouderen. Opnieuw, want het is niet de eerste keer dat we de krachten bundelen opdat België hierin actie onderneemt.

Wereldwijd onvoldoende aandacht

Wereldwijd is er onvoldoende aandacht voor leeftijdsdiscriminatie en voor de mensenrechten van ouderen. Er is een internationaal verdrag nodig. Zo'n verdrag zorgt voor een betere toekomst. Niet alleen voor ouderen, maar voor ons allemaal. 

Het is intussen bijna 14 jaar geleden dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties erkende dat er actie nodig is, en de Open-Ended Working Group on Ageing (OEWGA) oprichtte met als doel de mensenrechtenbescherming van ouderen te versterken. Met dat doel voor ogen komt de werkgroep ook dit jaar samen in New York, van 20 tot 24 mei 2024. Dit jaar wordt de sessie bijzonder belangrijk, en mogelijk richtinggevend voor het verdere verloop van de gesprekken over een betere bescherming van de mensenrechten van ouderen.

Als diverse middenveldorganisaties maken we van de gelegenheid gebruik om onze eerste minister Alexander De Croo en minister voor Buitenlandse zaken Hadja Lahbib nogmaals op te roepen om actie te ondernemen. 

Afwachtende houding van België

De Vlaamse Ouderenraad pleit er al erg lang voor dat België zich actief op de mensenrechtenproblematiek van ouderen toelegt, zowel op vlak van ontwikkelingssamenwerking als via de Europese Unie en de Verenigde Naties. Er werden sindsdien reeds verschillende pogingen ondernomen om het ouderenrechtenverdrag opnieuw bovenaan de agenda te plaatsen, maar telkens zonder gevolg. Tot hiertoe nam de Belgische regering een afwachtende houding aan in de discussies.

Lees onze open brief

Je kan de open brief hier lezen. 

Meer weten? 

Lees hier ons advies een VN-verdrag voor de mensenrechten van ouderen.

 

Bron: vlaamse-ouderenraad.be