Opinie loopbaanexperten over hervormingen in de A-finaliteit

31 mei 2024
Image
boos

Absurd & verontwaardigd 😕, meer woorden hoeven we er niet aan vuil te maken. 
We vroegen onze loopbaanexperten die dagelijks in contact komen met jongeren uit het vroegere Beroepsonderwijs naar hun mening bij dit artikel over de onderwijshervormingen in de Standaard. 

De recente onderwijshervorming heeft grote gevolgen voor leerlingen in de A-finaliteit (voorheen bso). Waar zij voorheen na een zevende jaar een volwaardig diploma kregen dat toegang biedt tot hoger onderwijs, krijgen ze nu slechts een OK3-diploma, terwijl leerlingen in de doorstroom- of dubbele finaliteit een OK4-diploma krijgen. Dit beperkt hun mogelijkheden aanzienlijk, tenzij ze een extra, demotiverend zevende jaar volgen. Dit zorgt voor ongelijkheid en minder kansen voor bso-leerlingen, die nu afhankelijk zijn van de goedkeuring van een klassenraad om door te stromen naar hoger onderwijs.

~ Sofie, levensloopbaancoach Oost-Vlaanderen

“Het verontwaardigde me dat ook op Sid-in beurzen jongeren uit het beroepsonderwijs niet uitgenodigd worden. Dat zou ook anders mogen vind ik. Sommige jongeren behalen hun kwalificaties niet in eenzelfde bestaande of toekomstig traject maar hebben meer tijd nodig om te ‘groeien’. Jongeren ook uit het BSO zouden moeten gestimuleerd en gemotiveerd worden om verder te studeren als ze dat zouden willen en kunnen. Vaak hebben deze leerlingen al een lager zelfbeeld ‘ het is maar beroeps’,  in wat ze kunnen. Op deze manier worden hen nogmaals kansen ontnomen en hun opties,  mogelijkheden beperkt. Het zou omgekeerd moeten zijn. Zeker in de visie en filosofie van Levenslang leren. Ook in het onderwijs mogen leerlingen meer op maat begeleid worden en leertrajecten uitgestippeld krijgen. Niet ieders groeipad is identiek en gelijklopend. Het is een determinerende maatregel en ontmoedigd leerlingen om te dromen en het ontneemt hen kansen. Men gaat ervan uit dat die leerlingen hun groeimogelijkheden eindig zijn en dat al die leerlingen volledig op hun plaats zitten in het beroepsonderwijs… Geef hen vleugels en knip ze niet af.”

 

~ Hannelore, levensloopbaancoach West-Vlaanderen

“Geen verdeel- en heerspolitiek in het beroepsonderwijs, alle leerlingen hebben recht op een degelijk diploma en een gelijke waardering van hun kunnen. Dergelijke maatregelen zal hun motivatie voor het behalen van een diploma niet ten goede komen. We hebben mensen met technische kennis meer dan nodig op de arbeidsmarkt.”