Op Mensenmaat, voor een humaan activeringsbeleid: de stem van mensen die werkloos zijn

7 augustus 2023  - Actualiteit  - Werkloosheid
Image
Aanbevelingen

In de media is werkloosheid een veelbesproken thema. Van het afschaffen van de werkloosheidsuitkering tot het strenger sanctioneren van werklozen. Maar waar hebben mensen die werkloos zijn zelf nood aan en waar is hun stem in dit debat? Tijd om hen zelf aan het woord te laten!

We organiseerden in het najaar van 2022 een bevraging bij mensen die langdurig werkloos zijn over hoe zij de begeleiding van VDAB of GTB ervaren. 2372 mensen vulden onze enquête gedeeltelijk of volledig in. Bovendien gaven 300 mensen aan dat ze graag willen getuigen over hun begeleiding en/of opkomen voor een humaan activeringsbeleid. 

In het voorjaar van 2023 organiseerden we in elk gewest een groepsbijeenkomst voor mensen die langdurig werkloos zijn. We gingen met 40 deelnemers in gesprek over hoe zij hun begeleiding door VDAB of GTB ervaren. Wat gaat er goed en wat kan beter? Met een kop koffie en een stuk taart wisselden we ervaringen uit, benoemden we bestaande drempels en stelden we aanbevelingen op voor een humaan activeringsbeleid.

Binnenkort organiseren we een roodshow waar we de resultaten van de bevraging voorstellen. Tijdens deze roodshow gaan we graag over onze resultaten en aanbevelingen opnieuw in gesprek met mensen die werkloos zijn en mensen uit het werkveld. 

Hou dus zeker je mailbox in de gaten voor de uitnodiging! Tot binnenkort!

"Wij krijgen de stempel dat wij niks willen doen maar ik wil net wel alles doen. Ik schrijf mij bij in heel wat interimkantoren in. Het moment dat ze uw CV zien en zien dat je er 4 jaar tussenuit bent en je moet dat verantwoorden dat je 3 jaar moest revalideren ja dan ben je afgekeurd. Dan is het “ja maar we zullen wel nog eens bellen”. Ik solliciteer veel maar ik krijg niks terug.”  - één van de deelnemers