Nieuwe visie voor De Lijn stuit op (senioren) verzet

13 september 2023  - Actualiteit  - Senioren
Image
Actie S-plus De Lijn 21 09 23

De Vlaamse Regering werkte al in de regeerperiode 2014-2019 een nieuwe visie uit voor De Lijn. Er werden geen doekjes om gewonden, het moest allemaal goedkoper. Al zou alles wel efficiënter gaan verlopen. Basismobiliteit werd ingeruild voor basisbereikbaarheid. Nu de plannen in werking treden volgt er vanuit verschillende hoeken verzet. Op 30 juni voerden de ABVV Senioren actie tegen de nieuwe manier van werken. Maar reeds bij het uittekenen van de plannen was er veel kritiek. Lees meer.  

Studiedag 

Denk je graag mee over de toekomst van ons openbaar vervoer? Op 13 oktober organiseren Vooruit, ABVV en Solidaris een studiedag in Hasselt. De Vlaamse beleidsdomeinen en hun link met senioren staan hier centraal. Mobiliteit wordt één van de hoofdthema’s. Stan Reusen (Adjunct Federaal secretaris, ACOD – TBM) zal de discussie hierrond inleiden.  

Inschrijven via: https://forms.office.com/e/vLuBnuycvC