Ik verdien meer(.be)

29 maart 2024
Image
Ik verdien meer

Op maandag 25 maart lanceert de Belgische milieu- en natuurbeweging (Bond Beter Leefmilieu) de campagne 'Ik verdien meer'. Het doel van deze campagne is om onze politici en medeburgers, naar aanleiding van de verkiezingen, wakker te schudden en hen te wijzen op het groot belang van een ambitieus en sociaal-rechtvaardig natuur-, milieu- en klimaatbeleid. 

Ze willen zich tijdens de campagne richten op 4 belangrijke thema’s: openbaar vervoer, natuur in je buurt, gezonde voeding en betaalbaar en energiezuinig wonen.  

Voor elk thema laten ze een getuige aan het woord die verteld waarom ze meer verdienen dan het huidige non-beleid. Voor mobiliteit werd dat Babousch:  

Babouschi is 80 jaar oud, haar bushalte werd afgeschaft, waardoor ze nu 3 km moet wandelen langs een drukke gewestweg. Zij verdient meer en beter openbaar vervoer! 

Bond Beter Leefmilieu wil aankaarten dat haalbare oplossingen voorhanden liggen. Overheden moeten actie ondernemen om deze te realiseren.  

Op de campagnewebsite (www.ik-verdien-meer.be) zal een partijwijzer ter beschikking worden gesteld om kiezers te helpen bij het maken van een partijkeuze per thema.  

Vragen over deze campagne?   

Tel. 02 282 17 20    

info@bblv.be