Iedereen Beschermd

7 augustus 2023  - Actualiteit  - Sociale bescherming
Image
Sociale Bescherming

Woensdag 17 mei 2023 voerde ABVV actie aan het Grondwettelijk Hof en luisterden we naar de pleidooien van de advocaten van Progress Lawyers Network. Binnen 1,5 maand weten we de uitspraak. In de tussentijd kan je onze crowdfunding nog steunen via iedereen.beschermd.be.

Met een nieuw decreet voorziet de Vlaamse regering nieuwe drempels voor bepaalde domeinen van de sociale bescherming. De toegang tot de zorgbudgetten zal pas mogelijk zijn na maar liefst tien jaar verblijf in Vlaanderen of Brussel - waarvan vijf jaar ononderbroken - en het voldoen aan de inburgeringsplicht. 

Verder legt het decreet een verblijfsvoorwaarde op van vijf jaar en het voldoen aan de inburgeringsplicht, voor wie aanspraak wil maken op de vermindering van de zorgpremie. Er wordt ook een dossier-taks ingevoerd, die men moet betalen als men beroep aantekent. 

Wij verzetten ons tegen het voorwaardelijk maken van rechten en stappen naar het Grondwettelijk Hof om de vernietiging van dit decreet te vragen. We hebben daarvoor je hulp nodig. Een samenleving met A en B burgers, daar kunnen wij ons niet bij neerleggen.

Daarom vragen het Vlaams ABVV en ACV, ACLVB, ELLA vzw, Furia, Hart boven Hard , Kf Kif, Liga voor Mensenrechten, Masereelfonds, Netwerk Tegen Armoede, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, AiF & SAAMO samen met de advocaten van PROGRESS Lawyers Network, aan het Grondwettelijk Hof om deze discriminatie van de Vlaamse regering te vernietigen.