FERPA Congres Wenen

7 augustus 2023  - Actualiteit  - Senioren
Image
FERPA congres 2023

Begin april '23 kwamen vakbondssenioren uit heel Europa samen in Wenen op het 9e congres van FERPA, de Europese federatie van gepensioneerden en ouderen. 

FERPA ontstond binnen de structuur van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV). Dit geeft actief vorm het beleid van de Europese Unie door rechtstreeks te lobbyen bij verschillende Europese instellingen (ferpa.org).

Het 9e congres kwam als slotstuk na een woelige periode. De balans was dan ook zwaar: corona, inflatie en een aanslepende oorlog op Europese bodem. Dieptepunten die vaak een extra zware tol bij senioren teweeg brachten. Een realiteit die zeker bij oorlogen vaak vergeten wordt. Het is dan ook in het belang van alle senioren dat diplomatiek primeert op het toenemend wapengeweld in het conflict in Oekraïne.  

De Belgische delegatie van het ABVV bestond voor het eerst uit drie vertegenwoordigers: zowel voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel was er iemand aanwezig. We doen het vertegenwoordigingswerk in FERPA in gemeenschappelijk vakbondsfront met het ACV. 

Ondanks alles, kijken de senioren van vandaag strijdvaardig naar de toekomst. Met een sterk besef dat Europese partnerschappen internationale solidariteit kunnen verstrekken om tot beter beleid te komen. 

FERPA congres

Een beter Europa voor senioren

Niet enkel in België maar ook in veel andere EU-landen zal de bevolking de komende jaren snel vergrijzen. Dat zal verschillende uitdagingen met zich meebrengen. Solidair beleid moet ervoor zorgen dat ouderen niet zelf het slachtoffer worden van deze vergrijzing.

Voor verschillende beleidsdomeinen formuleerde de FERPA senioren sterke standpunten. In eerste instantie vormen deze standpunten een reactie tegen foutieve heersende denkbeelden. Die nu de basis vormen voor slechte beleidskeuzes. De FERPA-senioren verwerpen sterk dat de verhoging van de pensioenleeftijd en het bevriezen van pensioenen de enige oplossingen zijn om de vergrijzingsfactuur te kunnen betalen. Wel integendeel. Hogere publieke investeringen zijn nodig om kwaliteitsvolle sociale zekerheidssystemen overeind te houden. Goede loon- en pensioenvoorwaarden zijn cruciaal om op een menswaardige manier een stijgende inflatie te kunnen overleven.

Betaalbaarheid van pensioenen en de sociale zekerheid wordt dan ook te vaak vanuit de kant van de kosten bekeken. Waar het geld vandaan komt krijgt veel minder aandacht. Nochtans zijn veel Europese bedrijven winstgevend, ondanks corona. Winsten worden onvoldoende belast en geld verdwijnt nog altijd richting belastingparadijzen. 

Benieuwd naar meer informatie over de FERPA werking? Download gratis het manifest. Noteer ook alvast 1 oktober in uw agenda. Dan mobiliseert FERPA in Brussel voor de internationale dag van de oudere.