De strijd tegen eenzaamheid

12 juli 2023
Image
ABVV Senioren

Standpunten ABVV Senioren over eenzaamheid

1. Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem dat bij alle generaties en doelgroepen voorkomt. Daarom is het belangrijk dat eenzaamheid niet louter met senioren wordt geassocieerd.

2. De lokale overheden moeten in de bestuursovereenkomsten de strijd tegen eenzaamheid een prominente plaats geven. Het invoeren van de bevoegdheid ‘eenzaamheid’, het invoeren van een eenzaamheidstoets bij het ontwikkelen van nieuwe maatregelen en beleid in alle domeinen en het nauw betrekken van het middenveld, zijn enkele logische stappen.

3. De uitbouw en ondersteuning van zorggerichte buurtnetwerken of buurtgerichte zorg is belangrijk in de strijd tegen eenzaamheid. Lokale gemeentebesturen en lokale dienstencentra moeten hun verantwoordelijkheid hierin nemen.

4. Socio-culturele verenigingen moeten een sterkere financiële ondersteuning krijgen van de Vlaamse Overheid. Tot in het kleinste dorp van Vlaanderen zijn deze verenigingen actief om zo veel mogelijk mensen te bereiken en te betrekken. Zij vormen een sterke buffer tegen eenzaamheid. De besparingen op het verenigingsleven moeten stoppen en teruggedraaid worden.

5. Wij eisen van de Vlaamse Overheid een allesomvattend plan van aanpak in de bestrijding van eenzaamheid. Zo kan er alvast werk gemaakt worden van een campagne die de mensen bewust maakt van het maatschappelijk probleem dat eenzaamheid is.

6. Lokale overheden moeten ervoor zorgen dat kwetsbare personen regelmatig bezocht worden door medewerkers van de gemeente of maatschappelijk werkers. Zij kunnen deze personen wijzen op allerhande sociale maatregelen of activiteiten van socioculturele verenigingen.

7. De toegankelijkheid van het openbaar vervoer moet drastisch verbeterd worden. De nieuwe vervoerregio’s moeten rekening houden met het risico op eenzaamheid als men het plattelandsvervoersaanbod niet uitbreidt.

8. Verhoog de inkomens en uitkeringen tot boven de Europese armoedegrens. Mensen met beperkte financiële middelen hebben een veel grotere kans om sociaal geïsoleerd te geraken en om eenzaamheidsgevoelens op te bouwen.

 

Brussel, 06/03/2020