ABVV telt af naar 176.000 sociale woningen - Actie op Martelarenplein

18 december 2023  - Persbericht
Image
sociale woningbouw meer dan broodnodig

Vandaag staan er 176.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning in Vlaanderen. Aan het huidige bouwtempo duurt het nog 88 jaar voor al deze gezinnen een woning hebben.