ABVV SENIOREN - Het zorgbudget indexeren: een recht, geen luxe

7 augustus 2023  - Actualiteit  - Senioren
Image
ABVV Senioren Antwerpen 1 mei 2023

We voelen het allemaal aan. Zorg is duur geworden. Gelukkig bestaan er tegemoetkomingen om de hoge zorgfacturen te verlichten. Zo heeft elke bewoner van een woonzorgcentrum recht op een bedrag van 135 euro per maand: het ‘zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden’, vroeger de 'Vlaamse zorgverzekering'. Vlaams minister Crevits verhoogde voor een aantal bewoners het ‘zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’. Dat is een goede zaak. Echter, minder dan 30% van de bewoners kan genieten van de verhoging.

Elke persoon in een WZC heeft recht op het ‘zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden’'. Maar net dit budget loopt al jaren achter op de werkelijke levensduurte. Sinds het bestaat steeg het slechts met welgeteld 5 euro of 4%… Het werd nog nooit geïndexeerd.

De Woonzorgfactuur is te duur

De kostprijs van een woonzorgcentrum ligt intussen ruim boven het gemiddelde pensioen. In 2009 betaalde je 1250 euro per maand in de openbare woonzorgcentra, nu zijn de prijzen opgelopen tot 1850 euro. De pensioenen stegen gelukkig ook. Er werd zelfs een minimumpensioen van 1500 euro ingevoerd. Dat gebeurde vooral onder druk van de vakbonden. Helaas is zelfs dit nog ruim onvoldoende om de woonzorgfactuur te dekken. 

Bewoners van een WZC worden daarenboven ook steeds meer geconfronteerd met prijzige supplementen: allerhande diensten en hulp zijn niet inbegrepen in de dagprijs maar kosten extra. De bedoeling van het zorgbudget is dat het mensen helpt bij het bekostigen van extra zorg die ze nodig hebben. Die rol kan het budget nauwelijks spelen als het niet geïndexeerd wordt.

Het zorgbudget en het pensioen zijn zelfs opgeteld vaak niet genoeg om simpelweg de factuur van het WZC te betalen. Als de zorg duurder wordt en het budget hetzelfde blijft, is het duidelijk dat er iets niet klopt. 

Indexeren: een kwestie van politieke wil

Waarom werd het zorgbudget nooit geïndexeerd? Is die maatregel misschien te duur? Niets is minder waar zo blijkt. De Vlaamse sociale bescherming, waaronder het budget valt, wordt betaald door ons allemaal. De jaarlijkse zorgpremie die we aan onze zorgkas betalen gaat er naar toe. 

Sterker nog, om recht te hebben op een zorgbudget moet je de zorgpremie zelf consequent betalen. Logisch, maar niet als je weet dat de premie op 10 jaar tijd steeg van 25 euro naar 58 euro, terwijl het zorgbudget quasi onveranderd bleef. De premie, wat wij betalen, wordt geïndexeerd, het budget niet. Dat is niet logisch of eerlijk. 

De Vlaamse Sociale Bescherming heeft een budget van 2.9 miljard euro. Van dat budget, is 500 miljoen euro Vlaams belastinggeld. De mutualiteiten becijferden in 2021 wat het indexeren van het zorgbudget zou kosten. Het ging om 4 miljoen euro, of nog geen 0.2% van het totale budget. Een billijke inhaalbeweging, zo zeiden ze. 4 miljoen tegenover 2.9 miljard is echt een peulenschil. 

Het indexeren van het zorgbudget zou de het leven van senioren betaalbaarder maken, is in het belang van de zorgcentra en de families van zorgbehoevende ouderen en is bovendien niet duur. Waar wachten we nog op? 

Tijd voor actie

De geschiedenis van de syndicale beweging toont het duidelijk aan: als je iets nodig hebt, moet je op tafel kloppen. 


Hiervoor gaven de Antwerpse ABVV-senioren het startschot. Zij sloten aan bij de 1 mei stoet in Antwerpen achter de spandoek “Het zorgbudget indexeren: een recht, geen luxe”

Wil je mee actief worden en deze eis steunen? Contacteer je vakbondscentrale of stuur ons een mail en deel dit artikel met familie en vrienden. Samen sterk!