Loopbaanbegeleiding

Heb je twijfels of zorgen over je loopbaan? Last van stress of een burn-out? Is je job fysiek te zwaar? Voel je je niet goed in je job? Onze ABVV loopbaanbegeleiders coachen je oplossingsgericht naar sterke loopbaankeuzes met een traject van 4 tot 7 uur.

Bij ABVV Loopbaanbegeleiding kan je terecht met vragen die te maken hebben met bijvoorbeeld:

 • stress op het werk, burn-out of bore-out
 • een opleiding volgen of competenties ontwikkelen
 • fysiek of mentaal zwaar werk of langdurige ziekte
 • onzekerheid over de werksituatie en de zoektocht naar meer zekerheid
 • twijfels over een andere job, sector, ... 
Image
ABVV Loopbaanbegeleiding

Elke vraag is sowieso anders. Elke situatie is uniek. Daarom luistert de loopbaanbegeleider  naar je loopbaanvraag, je persoonlijke situatie én noden. Op basis van opdrachten die je meer inzicht geven in wie je bent, wat je goed kan en wat je precies wil in je loopbaan hebben we meerdere gesprekken om je te coachen in je loopbaankeuzes. Onze kennis van opleidings-, arbeidsmarkt- en re-integratiemaatregelen krijg je inzicht in meer loopbaanopties.

Op het einde ga je naar huis met een concreet en haalbaar actieplan.  Loopbaanbegeleiding bij het ABVV is sowieso een boost voor je zelfvertrouwen

Je kan bij het ABVV loopbaanbegeleiding volgen met loopbaancheques van VDAB.

Hoe werken de loopbaancheques?

 • Een eerste loopbaancheque geeft je recht op 4 uur begeleiding, een tweede loopbaancheque geeft je nog eens recht op 3 uur begeleiding.
 • Per cheque betaal je 45 euro eigen bijdrage.
 • Je hebt om de 6 jaar recht op 2 loopbaancheques.
Image
loopbaancheques

Je kan de loopbaancheques samen met je loopbaanbegeleider bestellen tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De cheque is na uitgiftedatum nog 3 maanden geldig.

Recht op loopbaancheques?

Om recht te hebben op loopbaancheques van de VDAB moet je aan enkele voorwaarden voldoen. 

 • Je woont in Vlaanderen of Brussel.
 • Je hebt minstens 7 jaar werkervaring. 
 • Op het moment van aanvraag van de loopbaancheques moet je aan het werk zijn als werknemer, ambtenaar of zelfstandige. 
  • Heb je net je ontslag gekregen of gegeven? Vraag dan nog snel loopbaancheques aan, want eens je het statuut van werkzoekende hebt, kan je geen cheques meer aanvragen. 
  • Langdurig ziek? Als je arbeidsovereenkomst geschorst is wegens ziekte, dan heb je ook recht op loopbaancheques. 

Geen recht op loopbaancheques? Een ABVV loopbaanconsulent helpt je verder met een gratis loopbaanadviesgesprek. Wil je graag een afspraak? Vul het contactformulier in.

Contactformulier

De gegevens worden verwerkt en bewaard in gegevensbanken (Loopbaantool) die eigendom zijn van het Vlaams ABVV, Hoogstraat 42 te 1000 Brussel. De ingevulde gegevens worden doorgegeven aan VDAB voor rapporteringsdoeleinden ( uitvoering van een overeenkomst die wij met VDAB hebben). Deze gegevens worden verwerkt en bewaard in gegevensbanken (AMI/CVS) die eigendom zijn van de VDAB, Keizerslaan 11 te 1000 Brussel. Conform de Algemene Verordening 2016/679 van het Europees Parlement heb je het recht deze persoonsgegevens te raadplegen, (gedeeltelijk) te wissen, te laten corrigeren, te laten overdragen. Je hebt ook recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking. Verdere uitleg kun je krijgen bij de loopbaanconsulent of je kan je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als je meer wenst te weten over ons PrivacybeleidPrivacypolicy | Vlaams ABVV

Deel deze pagina: