Loopbaanadvies

De ABVV loopbaanconsulenten helpen je met je vragen over opleiding, solliciteren, jobs en arbeidsmarkt. Ze kennen alle opleidings- en arbeidsmarktmaatregelen en maken je wegwijs in je loopbaankeuzes.  Iedereen kan terecht bij het ABVV voor een gratis loopbaanadviesgesprek. 

Je kan terecht bij de ABVV loopbaanconsulenten met al je vragen over 

  • opleidingsrechten en -mogelijkheden
  • de begeleiding en controle bij VDAB (bij werkloosheid) of mutualiteit (bij ziekte)
  • arbeidsmarkt, jobs en vacature
  • eindeloopbaanplanning 
  • digitale ondersteuning bij het werken met je VDAB-account, mypension, mysocialsecurity, ... 
Image
Loopbaanadvies

Zij  informeren je uitgebreid. Zij ondersteunen je bij de volgende stap in je loopbaan. Ze helpen je verschillende loopbaanopties af te wegen op basis van correcte informatie. 

Een gesprek kan in onze kantoren, via videochat of via een telefonisch adviesgesprek. De ABVV loopbaanconsulenten zitten verspreid in gans Vlaanderen in de lokale kantoren. 

Wil je graag een afspraak? Vul het contactformulier in.

Image
VlaanderenIsWerk

Contactformulier

De gegevens worden verwerkt en bewaard in gegevensbanken (Loopbaantool) die eigendom zijn van het Vlaams ABVV, Hoogstraat 42 te 1000 Brussel. De ingevulde gegevens worden doorgegeven aan VDAB voor rapporteringsdoeleinden ( uitvoering van een overeenkomst die wij met VDAB hebben). Deze gegevens worden verwerkt en bewaard in gegevensbanken (AMI/CVS) die eigendom zijn van de VDAB, Keizerslaan 11 te 1000 Brussel. Conform de Algemene Verordening 2016/679 van het Europees Parlement heb je het recht deze persoonsgegevens te raadplegen, (gedeeltelijk) te wissen, te laten corrigeren, te laten overdragen. Je hebt ook recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking. Verdere uitleg kun je krijgen bij de loopbaanconsulent of je kan je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als je meer wenst te weten over ons PrivacybeleidPrivacypolicy | Vlaams ABVV

Deel deze pagina: