Ingrid, Sandra en Emmy - Evadam in Roeselare

Ingrid Ronsse: "Het samenklitten tijdens de middagpauze is niet uit kliekjesdrang, maar wel uit traditie om samen te eten en om eten te delen met elkaar. Eigenlijk is dat wel iets mooi."

Evadam is een bedrijf in Roeselare dat gebruikt textiel inkoopt, sorteert, verpakt en wereldwijd exporteert. Elke dag komt gemiddeld 60 ton textielproducten binnen. Die worden met de hand gesorteerd en gescheiden naar (her)bruikbaarheid. Er werken een 85-tal mensen: de meeste werknemers sorteren, met een gemiddelde van 2 500 kilo per dag. Het bedrijf is 60 jaar geleden begonnen als Belgisch familiebedrijf, maar is ondertussen overgenomen door een Nederlandse groep.

Superdiversiteit op de werkvloer

Vroeger werkten vooral vrouwen die in Roeselare geboren en opgegroeid waren bij Evadam. In 1993 kwam de eerste man van buitenlandse afkomst werken, in 2005 de eerste vrouw van buitenlande afkomst. Dit kwam enerzijds vanuit een arbeidsmarktkrapte, en anderzijds een wil om positief en actief met diversiteit om te gaan. Sindsdien is de werkvloer heel sterk veranderd. Op dit ogenblik zijn 26 van de 86 werknemers van Belgische origine.. De afkomst van de werkneemsters is zeer uiteenlopend: Filippijnen, Thailand, Polen, Roemenië, Wit-Rusland, Senegal, Ivoorkust, Kameroen, Palestina, …

De verschillende talen en achtergronden zorgden er meer en meer voor dat de werknemers zich vervreemd voelden van elkaar. Daardoor werd het verloop groter, en dat eiste zijn tol op  het vlak van werkbaarheid, communicatie en sfeer.

Heel veel verschillende talen

De delegees en werkgever vroegen om hulp van de diversiteitsconsulent. In samenspraak met de beroepssecretaris ging hij aan de slag, en ondertussen werken ze al jaren samen. De enquête in verband met werkbaar werk gaf onder andere als resultaat dat de conflicten ontstonden omdat men niet met mekaar kon communiceren. Taalkennis is daarvoor heel belangrijk. Nieuwe medewerkers worden gekoppeld aan een ervaren collega die hun taal spreekt, en die ook kan vertalen naar de andere collega’s. Sinds een aantal jaren zijn er lessen Nederlands op de Werkvloer, en een opleiding klare taal voor de leidinggevenden. De onthaalbrochure is verduidelijkt, en er is een onthaalfilmpje gemaakt met alleen beelden en pictogrammen.

Heel veel verschillende achtergronden, culturen en religies

De diversiteitsconsulent ondersteunt de delegees ook om het samenwerken te bevorderen. Werknemers kunnen hun vakantiedagen voor het grootste deel vrij kiezen. Er zijn ook glijdende uren, zodat arbeid en gezin beter op elkaar afgestemd kunnen worden. En de leidinggevenden kregen opleiding om beter om te gaan met andere culturen.

Maar er zijn ook afspraken die moeten nageleefd worden. De ramadan volgen kan, maar het is geen reden om de productienorm niet te halen. En acht weken verlof krijgen in plaats van vier om wat langer bij de familie in het verre buitenland te kunnen zijn, is ook niet evident. En wie zou discrimineren, wordt aangesproken, verwittigd en indien nodig gesanctioneerd.

Bij Evadam zijn ze nu ook bezig met andere verschillen, zoals die tussen jongere en oudere werknemers en hoe om te gaan met de verschillen tussen generaties.

Deel deze pagina: