Stel je vraag

Heb je een vraag over je werkloosheidsdossier? Neem dan contact op met je werkloosheidskantoor. Het snelste en makkelijkste is je aanmelden op mijn ABVV, je online dossier. Daar vind je een formulier dat je vragen rechtstreeks aan je werkloosheidskantoor bezorgt. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met je plaatselijke ABVV-werkloosheidskantoor. Heb je nog een andere vraag kan je die hieronder stellen.

Contactformulier

Stel hier uw vraag

Het Vlaams ABVV en zijn VZW’s verwerken persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=AVG).
Als je meer wenst te weten over ons Privacybeleid, surf dan naar www.vlaamsabvv.be\privacy

Deel deze pagina: