Enkele medewerkers van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid stelt meer dan 40 000 werknemers tewerk. Ze is dus een grote werkgever. Sinds 2003 moet ze een diversiteitsbeleid voeren. Ze doet dat ook, met duidelijke streefcijfers en acties, en jaarlijkse evaluatie. De voorbije jaren was er een lichte toename van het aantal kansengroepen.

Alona Lyubayeva en Michiel Trippas, diversiteitsambtenaren van de Vlaamse overheid

Alona en Michiel lichtten het diversiteitsbeleid toe dat de Vlaamse overheid sinds 2003 voert. Zij hebben het over de streefcijfers voor de verschillende kansengroepen, over de acties die jaarlijks gevoerd worden, over de evaluaties en bijsturingen. Ze roepen de delegees op om actief te zijn rond diversiteit, om beroep te doen op de diversiteitsambtenaren, om in overleg te gaan met de emancipatie-ambtenaren, en om diversiteit te versterken in de ondernemingsplannen.

Tilly Troost, hoofdafgevaardigde ACOD-VDAB, over taal op de werkvloer

Tilly was lange tijd verantwoordelijke Nederlands op de werkvloer bij de VDAB. "Taal is belangrijk om met je collega's, buren, vrienden te communiceren. Een taal leer je het best in de praktijk. Daarom is integratie zo belangrijk. Een basiskennis is belangrijk, daarna kan dit aangevuld worden via Nederlands op de werkvloer. Gebruik korte en duidelijke zinnen, en indien nodig pictogrammen. En check of de ander je begrepen heeft. Delegees hebben hierin ook een rol te spelen: zorg dat de opleiding tijdens de werkuren gebruikt ; de aangeleerde taal moet aansluiten bij de werkvloer ; de collega's moeten mee zijn."

José Gavilan, delegee ACOD-Vlaamse overheid, over de rol van delegees en vakbond hierin.

José werkt in het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Hij is er delegee voor ACOD, en zet diversiteit regelmatig op de agenda van het sociaal overleg. Hij heeft het ook regelmatig over diversiteit bij zijn collega's delegees van ACOD van andere departementen van de Vlaamse overheid, en ook bij andere delegees van ACOD en ABVV, en van de andere vakbonden. Hij is ook actief binnen het netwerk van personeelsleden met een migratieachtergrond van de Vlaamse overheid, om andere werknemers van de Vlaamse overheid hierover te sensibilseren.

Hij riep zijn collega's delegees op om actief te zijn en te blijven rond diversiteit. Hij raadde hierbij de ondersteuning door diversiteitsconsulenten van het ABVV sterk aan. Hij vindt deze ondersteuning heel waardevol.  

Deel deze pagina: