Senioren Commissie

De werking van ABVV Senioren wordt gestuurd door de Vlaamse Seniorencommissie. Deze commissie telt 28 leden die gemandateerd zijn door hun centrale of gewest.

De mandaten binnen de commissie worden toegewezen voor een volledige congresperiode. Voor elk mandaat wordt tevens een plaatsvervanger aangeduid. Deze neemt de plaats van het effectief lid mocht die verhinderd zijn.
De verdeling van de mandaten gebeurt op basis van de ledenstatistieken. Er wordt minimum 1 vertegenwoordiger gegarandeerd per centrale en per gewest.
De gemandateerde senioren kiezen onderling een voorzitter en ondervoorzitter van de Seniorencommissie.

Vertegenwoordiging
ABVV Senioren maken tevens deel uit van de Vlaamse Ouderenraad vzw, een overlegplatform en officieel adviesorgaan inzake seniorenthema’s voor de Vlaamse overheid.

seniorencommissie_studiedag_2021