Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

  • Ben je werkloos?
  • Ontvang je een leefloon?
  • Ben je langdurig ziek?
  • Heb je een laag loon?
  • Heb je altijd tijdelijke & korte contracten?

Met info, vorming, acties en campages komen we op voor jouw rechten. Zin om mee te doen, contacteer ons.

Contact

Vlaams ABVV 
Hoogstraat 42 
1000 Brussel
02 289 01 90 
stefanie.ruymen@vlaamsabvv.be

Bewegingswerk

Dit is een initiatief van Bewegingswerk Vlaanderen - Vorming & Actie vzw.

Op Mensenmaat

Campagne

Info & Vorming

Ben je werkloos?  Hier vind je hapklare info. Je vindt ook linken naar de vorming die ja kan volgen.

Eindeloopbaan is (g)een renbaan.

Campagne