Toekomstgericht opleiden vanop de werkvloeren

Hoe krijgt iedereen toegang tot opleidingen die toekomstgericht zijn? Via ons nieuw transnationaal ESF-project ‘21+21 - leren inclusief‘ zetten we hier stappen in vooruit.


Meer toekomstgericht opleiden

Als vakbond kunnen wij op de werkvloeren een belangrijke motor zijn om dit transitiegericht opleidingsbeleid een zetje te geven. En dat gaan we doen. Met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid gingen we hierrond aan de slag.

De opleidingsdeelname van onze werknemers in Vlaanderen blijft laag in vergelijking met andere Europese landen. Vooral kort- en middengeschoolden, oudere werknemers en werknemers in flexibele tewerkstellingsvormen nemen zeer beperkt deel aan opleiding. Met een arbeidsmarkt waarin jobs en bedrijven volop in veranderingen zijn, is investeren in opleiding van alle werknemers ontzettend belangrijk. Vooral op 21ste eeuwse vaardigheden moet volop ingezet worden: digitale, sociale,  probleemoplossende en creatieve competenties worden naast de meer vakspecifieke vaardigheden, de competenties van de toekomst voor heel veel jobs. 

Wat is ons doel

  • We gaan vakbondsafgevaardigden en werknemers op de werkvloeren informeren over het belang van opleiding in 21ste eeuwse en 'transferable skills'.
  • We gaan via de vakbondsafgevaardigden met werkgevers in dialoog over de aanpak van het opleidingsbeleid in het bedrijf dat breder gaat dan de vakspecifieke training. Zo worden werknemers, bedrijven en sectoren samen sterker. 
  • We gaan via de vakbondsafgevaardigden werknemers motiveren om zich meer op te leiden.
  • We gaan het gebruik van opleidingsmaatregelen op en naast de werkvloer stimuleren. 
  • Zo maken we ook jobs werkbaarder en versterken we het loopbaanvertrouwen en de kansen van werknemers binnen het bedrijf, in hun sector en op de arbeidsmarkt.

Om dit te bereiken gingen we bij onze delegees in de voedingsector en social profit na wat succesfactoren, randvoorwaarden en drempels zijn. 

Het is daarom dat het Vlaams ABVV twee gidsen ontwikkelde. Op basis van de resultaten van onderzoek en enquête en via de extra diepte-interviews werd een gids ontwikkeld die delegees kunnen gebruiken in het sociaal overleg en een aparte ‘spiegelgids’ voor werkgevers en HR-diensten met focus op het opleidingsbeleid en samenwerking met de werknemersvertegenwoordigers. Je kan deze gidsen hier downloaden. 

Onze partners

We doen dit niet alleen. We werkeen samen met Vlaamse en Europese partners. 

De VUB (interface demography research group) hielp ons in de detectie van de juiste handvaten voor de praktijk. De sectorfondsen voor de voedingsector (Alimento) en social profit (VIVO)  werkten mee aan de tools en verspreiden deze aanpak mee op de werkvloeren. De betrokkenheid van de delegee op de werkvloer is nog vaak een missing link naar leergoesting en leercultuur die sectorfondsen mee willen en moeten realiseren. Werken via de delegees zal de mindset in bedrijven en bij werknemers mee veranderen. Ook de VDAB werkt mee aan dit project. Via dit project leren meer werknemers de competentieversterkende tools (oa 21e eeuwse vaardigheden) van VDAB kennen.

Onze transnationale partners zijn de Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) en Norwegian Confederation of Trade Unions (LO: Landsorganisasjonen i Norge). 

Meer informatie?

Ons project loopt vanaf 1 september 2020 tot en met 31 december 2022. Aarzel dan niet om contact op te nemen met de projectcoördinatoren van het ABVV:

Saar Vandenbroucke  | 02  506 86 72 | saar.vandenbroucke@vlaamsabvv.be 

Judy Morsa | 02 289 01 31 | judy.morsa@vlaamsabvv.be 

Lees ook