Werklozenberaad 2017: de VDAB-dienstverlening

De werklozenwerking organiseerde eind 2017 een werklozenberaad in Gent, Antwerpen en Diest. Werkloze leden mochten er hun gedacht zeggen over de VDAB-dienstverlening: de controle beschikbaarheid en de digitalisering van de dienstverlening bij VDAB.


De VDAB-dienstverlening doorgelicht

De werklozenwerking (Vlaams ABVV) toetste in 2017 de kwaliteit van de VDAB-dienstverlening in functie van de nieuwe bevoegdheid ‘controle van de beschikbaarheid’ en de nieuwe keuzes die VDAB maakte, zoals de digitalisering van de dienstverlening: werken met ‘mijn Loopbaan’ en verplicht e-mailadres, digitale starterspakketten voor nieuwe werkzoekenden...

Ze verzamelde hierover het hele jaar signalen, cases en meningen van ABVV-medewerkers en werklozen: 
in het voorjaar 2017, via een bevraging van de ABVV-loopbaanconsulenten, in het najaar, via drie regionale werklozenberaden.
Werkloze leden bogen zich over de VDAB-dienstverlening: hoe ervaren zij de dienstverlening, welke zijn de knelpunten, hoe ziet zich de ideale VDAB-dienstverlening eruit?

Aanbevelingen werklozenberaad naar Raad van Bestuur VDAB

Het Vlaams ABVV bracht op 7 maart 2018 de aanbevelingen uit de werklozenberaden ter sprake op de Raad van Bestuur van VDAB.
Het vraagt VDAB:

 • Duidelijkheid. De rechten en plichten van werkzoekenden moeten duidelijk zijn.
  Hetzelfde geldt voor de opvolging- en controleprocedures: die moeten duidelijker zijn voor de werkzoekende én objectief, geen willekeur.
  Vandaag hangt de verdere opvolging nog te veel af van de begeleider zelf. 
 • Een kwaliteitsvolle, motiverende begeleiding van werkzoekenden.
  De werkzoekende moet inspraak krijgen in zijn traject en mag niet onder druk gezet worden.
  En de begeleider moet voldoende tijd krijgen om dossiers voor te bereiden. 
 • Investeer in persoonlijke dienstverlening. De digitale dienstverlening mag de persoonlijke dienstverlening enkel aanvullen, niet vervangen.
 • Verbeter de bestaande digitale toepassingen. ‘Mijn Loopbaan’ moet minder rigide en persoonlijker worden.
  VDAB moet ervoor zorgen dat problemen met de digitale toepassingen makkelijk gemeld kunnen worden (bv. een knop om dubbele vacatures te melden, een laagdrempelig contactpunt).

 

Het Vlaams ABVV volgt dit dossier verder op en maakt ook in de eigen dienstverlening werk van de aandachtpunten die onze werkloze leden meegaven.

Ben je werkzoekend en wil je mee wegen op het beleid?
Mail/bel naar werklozenwerking@vlaamsabvv.be (02 289 01 92)
of surf naar onze site voor meer informatie over onze activiteiten.

Gratis voor ABVV-leden
Nog geen lid? Word het dan snel!

 •  Toegang tot al onze dienstverlening
 •  Op de bres voor jouw rechten
 •  Gratis cursussen
 •  ...

Zoek op trefwoord

VDAB werkloosheid werklozenberaad