VIB nr. 96 - 2018

Lees Vakbond in Beweging online. In dit nummer een dubbelinterview met John Crombez en Caroline Copers en focus op de campagne ‘Ik wil het Anders in Antwerpen‘. VIB is het 3-maandelijkse magazine van ABVV-regio Antwerpen.

ABVV-regio Antwerpen | 2018
Tijdschrift | 24 blz.


Doelgroep: Algemeen

Inhoud

  • Gesprek met John Crombez en Caroline Copers | We moeten de mensen terug de moed voor de strijd geven
  • Affiche | Ontwerpwedstrijd Linx+
  • Mobiliteit in Antwerpen | En alles stond stil
  • Met tram 11 naar 't stad? Het is me wat!
  • Campagne katern | Ja! Ik wil het anders in Antwerpen!
  • Internationaal | Wereldwijde druk op activisten
  • Museum | Kathe Köllwitzmuseum in Koekelaere
  • Uitstap | Herdenking Groote Oorlog
  • Doe mee met ABVV | Antwerp Pride
  • De linXe agenda 

Lees VIB online

Edito | Samen, Strijd, Zekerheid.

Verder in dit nummer van Vakbond in Beweging staat een dubbelinterview met 2 van de 3 C’s van het socialisme in Vlaanderen. ’t Is te zeggen: met Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV en met John Crombez, voorzitter van sp.a. De 3de socialistische C is Paul Callewaert van de mutualiteit, maar dit geheel ter zijde. De aanleiding voor dit interview waren twee van de talrijke congressen die dit voorjaar gehouden zijn. Het Vlaams ABVV formuleerde in mei ‘slimme antwoorden voor de vakbond van morgen’ op zijn 10de statutair congres. De partij had het in maart over het ‘nieuw socialisme’ op haar GO LEFT-congres. Toeval of niet, twee takken van de socialistische beweging keken in dezelfde periode naar de snel veranderende wereld en voerden een interne discussie over hoe, elk vanuit de eigen rol, antwoorden op die evolutie kunnen formuleren.

Uit het gesprek blijkt in elk geval dat partij en vakbond die antwoorden in een zelfde richting zoeken. Al die snelle en grote veranderingen komen voor vele mensen bedreigend over. Links moet daar terug ‘zekerheid’ tegenover zetten. De zekerheid dat niemand wordt achtergelaten en dat iedereen er op vooruit gaat. Om een eenvoudig beeld te gebruiken: ouders moeten terug de zekerheid hebben dat hun kinderen het in toekomst beter zullen hebben. Gezien de grote en complexe problemen kan dat alleen maar met collectieve oplossingen. We moeten de bevolking terug tonen dat we alleen samen en solidair de dingen ten goede kunnen keren. Er moet komaf gemaakt worden met het rechts egoïsme dat de schuld voor tegenslag bij het individu legt. En ‘last but not least’ moeten we de mensen ook overtuigen dat die noodzakelijke collectieve oplossingen er maar zullen komen als ze er samen strijd voor voeren. Sociale strijd om de vele goede dingen in ons land te beschermen én sociale strijd om wat beter kan ook beter te maken. Samen, strijd en zekerheid. Dat was mijn conclusie toen ik het interview met John en Caroline las. Maar lees het vooral snel zelf en vorm je eigen mening.

Met het ABVV-regio Antwerpen hebben we echter niet gewacht op dit interview om zelf in het offensief te gaan. In de zes maanden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen voeren we de campagne ‘Ja, ik wil het anders in Antwerpen!’. Of in het kort voor website en sociale media: www.andersinantwerpen.be. Met deze campagne roepen we iedereen op die genoeg heeft van het beleid in deze stad om de rug te rechten en zich duidelijk uit te spreken over wat er moet veranderen in Antwerpen. In een aparte bijlage bij deze Vakbond in Beweging lees je alles over ‘Ja, ik wil het anders’ en hoe je, op een heel eenvoudige manier, je eigen bijdrage kan leveren tot een politieke ommekeer in de grootste stad van het land. Ja, wij willen het anders in de stad en in het land. Dat is de boodschap die steeds meer verspreid moet worden. Als de rimpels op het wateroppervlak wanneer er een steen in gegooid wordt. Als een kiezel die uiteindelijk een lawine wordt.

De kracht en het resultaat van ‘Ja, ik wil het anders in Antwerpen’ zal niet bepaald worden door pamfletten, sociale media, krantjes of advertenties. De kracht moet komen van de vele personen die het rond vertellen en tonen dat ze een ander beleid in deze stad willen. Een boodschap die begint bij de medewerkers, de secretarissen en de militanten om dan over te worden genomen door de leden en tenslotte door iedereen die af wil van het koude harde beleid dat sinds zes jaar in onze stad, in Vlaanderen en in het hele land gevoerd wordt. Laat daarom ‘Ja, ik wil het anders in Antwerpen’ de komende maanden ook jouw boodschap zijn.Dirk Schoeters

Downloads