Aan het werk met een arbeidsbeperking

In Vlaanderen hebben zowat een half miljoen mensen tussen de 15 en 64 jaar een beperking die het hen vaak moeilijk en soms zelfs onmogelijk maakt om werk te vinden of te houden? Er bestaan maatregelen om mensen met een beperking een duwtje in de rug te geven bij hun zoektocht naar werk of het beho

Vlaams ABVV | 2013
Brochure | 48 blz.


Doelgroep: Werknemers

Ontdek wat je rechten en plichten zijn als werkzoekende met een arbeidsbeperking.

In deze brochure maak je kennis met de term arbeidsbeperking en de bijhorende maatregelen.

We geven een antwoord op volgende vragen:

  • Wanneer kom ik in aanmerking voor een erkenning arbeidsbeperking?
  • Wat moet ik hiervoor doen?
  • Wat betekent dit voor mijn rechten en plichten als werkzoekende?
  • Op welke ondersteuningsmaatregelen kan ik terugvallen als ik een erkende arbeidsbeperking heb?
  • Heeft het ook voordelen om als werknemer een erkenning arbeidsbeperking te hebben

 

Bestelbon Publicaties


Ik bestel volgende publicaties
Velden met een * zijn verplicht

Het Vlaams ABVV en zijn vzw's verwerken persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=AVG).

Klik hier als je meer wenst te weten over ons Privacybeleid.

Zoek op trefwoord

arbeidshandicap arbeidsongeval