Septemberverklaring 2012: reactie vakbonden

24/09/2012 Persbericht - De 3 vakbonden zijn teleurgesteld in de septemberverklaring van de Vlaamse regering.


In zijn septemberverklaring legt minister-president Peeters veel nadruk op een begroting in evenwicht. ABVV, ACV en ACLVB stellen vast dat de lasten op een onaanvaardbare manier terecht komen bij de overheid en haar personeel. Wat onvermijdelijk ook repercussies zal hebben op de dienstverlening aan burgers en ondernemingen.

ABVV, ACV en ACLVB stellen in alle duidelijkheid dat er geen sprake kan zijn van afbouw van dienstverlening door de overheid, noch van de kwaliteit ervan. Het is onaanvaardbaar om opnieuw lineair te schaven aan de werkingsmiddelen en aan de personeelsmiddelen van de Agentschappen en departementen. Het wordt overigens hoog tijd dat men stil staat bij de sluipende én dure privatisering die aan de gang is.

Van een sociaal beleid gericht op het wegwerken van ongelijke kansen komt weinig in huis. Er wordt slechts met mondjesmaat gerept over mensen die het meest moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en over mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. We missen een voluntaristisch beleid dat echt voor een omkering moet zorgen: de problemen die allochtonen ondervinden op de arbeidsmarkt worden eenzijdig in verband gebracht met taal en onderwijs; van een systematische toetsing van beleidsvoornemens via een armoedetoets is geen sprake; de tewerkstellingskansen via sociale economie komen niet aan bod…

Er wordt met geen woord gerept over een meer rechtvaardige verdeling van de belastingdruk, onder meer tussen minder- en betervermogende gezinnen.

De septemberverklaring voorziet tal van nieuwe steunmaatregelen voor ondernemingen, zonder enige tegenprestatie te vragen inzake werk, kansen voor kansengroepen, zorg voor milieu en klimaat…

Naast deze grote tekortkomingen in deze septemberverklaring, zijn ACV, ABVV en ACLVB wel tevreden met een aantal opties die de regering aan het parlement voorlegt, zoals de geplande investeringen in onderwijs (waaronder levenslang leren) en sociale voorzieningen (waaronder kinderopvang, opvang personen met een handicap, sociale huisvesting).

Vlaams ABVV, ACV, ACLVB

Lees ook

Zoek op trefwoord

begroting Septemberverklaring Vlaamse Regering