Carpoolvoordeel voor bedrijfswagen valt weg

Het fiscaal voordeel voor carpoolers met een bedrijfswagen is sinds 1 januari 2012 afgeschaft.


Algemene regel

Als je een bedrijfswagen hebt en gebruikt in je vrije tijd en/of woon-werkverkeer, dan gelden er sinds 1 januari 2012 nieuwe regels om het voordeel van alle aard te berekenen. Een vrijstelling is niet meer mogelijk.

Voordien konden carpoolers met een bedrijfswagen genieten van een voordeel als die passagiers meenamen voor zijn woon-werktraject. Tenminste nog voor aanslag jaar 2012, inkomsten 2011. Daarna niet meer.

De passagier kan nog steeds een fiscaal voordeel krijgen, omdat het voor hem niet uitmaakt of hij met een bedrijfswagen of een privéauto meerijdt.

Uitzondering

Er bestaat echter een belangrijke uitzondering: bedrijfswagens die enkel en alleen ingezet worden voor carpooling.

Deze voertuigen moeten ter beschikking gesteld worden door de werkgever. Hiervoor worden er regels opgesteld en een overeenkomst ondertekend tussen werknemer(s) en werkgever(s).

De werknemer mag geen gebruik maken van het voertuig voor zijn privéverplaatsingen. Het is enkel toegelaten om het eerste traject van thuis uit, of terug, alleen af te leggen op weg naar de eerste carpoolpartner.

Het aandeel carpoolen moet ook essentieel zijn: dat wil zeggen tenminste 80% van het traject.

In de praktijk gaat dit meestal om bedrijfsbusjes. Hiervoor moet er geen voordeel van alle aard betaald worden.

Zoek op trefwoord

belastingen mobiliteit woon-werkverkeer